David Copperfield

Czytaj Dalej

EISENHOWER DWIGHT DAVID (1890-1969) - generał

Oficer amerykański, w czasie II wojny światowej dowodził siłami alianckimi w rejonie basenu Morza Śródziemnego, a następnie w in­wazji na Francję i walkach w Eu­ropie Zachodniej. Absolwent szkoły wojskowej w West Point, w 1915 r. rozpoczął służbę w piechocie, lecz mimo sta­rań o wysłanie na front do...

Hume David

  Hume David (1711-1776), szkocki filozof i historyk.

David Easton (Iston) (amerykański politolog) zaproponował definicję systemu politycznego

Zaproponował definicję systemu politycznego.Uznał on, że opisywanie systemu politycznego tylko instytucjami i normami prawnymi jest tylko fragmentem pewnej rzeczywistości. Trzeba dołożyć do tej definicji co najmniej dwa elementy. Trzeba brać pod uwagę masowe zachowania ludzi zakorzenione w tradycji...

David Hume (1711 - 1776)

Był Szkotem. Urodził się w Edynburgu; przyjaźnił m.in. z d'Alembertem, Diderotem i Rousseau.  

David Hume (1711 - 1776) - Ontologia

Punktem  wyjścia jego rozważań filozoficznych było wyrzucenie z ontologii tego wszystkiego, co nie jest umysłowi bezpośrednio dostępne. Nie pytał, czy rzeczy istnieją, lecz czy mamy rację, gdy twierdzimy,  że istnieją. Rozwijając taką filozofię, mógł jedynie stwierdzić, że świat jest zespołem...

David Hume (1711 - 1776) - Gnoseologia

 Hume  twierdził,  że człowiek nie jest w stanie poznać obiektywnej rzeczywistości. Umysł ludzki zajmuje się tylko dwiema prawdami: ideami i faktami. Idee, których przykładem może być matematyka, charakteryzują się tym, że są oczywiste i pewne. Są niezależne od doświadczenia, bo nie mają jako...

David Hume (1711 - 1776) - Antropologia

Hume  uważał,  że natura ludzka jest ciągle taka sama, niezmienna. Ludzie według niego są tak dalece do siebie podobnymi, że historia nie może powiedzieć o człowieku nic innego, nowego, niezwykłego. Wszystkie nauki należy tworzyć na podstawie nauki o człowieku, a tę powinno się rozwijać poprzez...

Roland David Laing - Doświadczenie transcendentalne

Żyjemy w epoce, w której grunt usuwa się nam spod nóg i drżą podstawy, na ja-kich oparliśmy nasze życie. Nie wiem, jak się rzecz miała w innych epokach i miej-scach — być może zawsze tak było — ale wiem, że tak jest dziś. W tych okolicznościach mamy wszelkie powody, by czuć się niepewnie. Jeśli...

"OSOBOWOŚCI RODZINNE" DAVID FIELD - Rodzina związków

Cechuje się tym, że daje dzieciom silne poczucie indywidualnej tożsamości i bezpieczeństwa oraz umiejętność właściwego odnoszenia się do innych. Taka rodzina zachęca swoich członków do tego, aby w pełni byli sobą. Nie czują się oni zagrożeni innością poszczególnych osób. Rodzice okazują sobie...

"OSOBOWOŚCI RODZINNE" DAVID FIELD - Rodzina władzy

W kontaktach i innymi bardzo często przejawia surowość a jej członkowie są mało wrażliwi. Rodzice są władczy i nie okazują swoich uczuć, przez co dzieci odnoszą wrażenie, że nikomu na nich nie zależy, lecz znają swoje obowiązki i je wykonują. Rodzina władzy przedkłada zasady ponad stosunki...

"OSOBOWOŚCI RODZINNE" DAVID FIELD - Rodzina opiekuńcza

W tej rodzinie opiekunowie są bardzo troskliwi i wrażliwi na punkcie uczuć oraz zwykle robią za dużo dla swoich dzieci wyręczając je w wielu czynnościach, przez co tracą one pewność siebie. Rodzice nie dopuszczają do siebie takiej myśli by ich wychowankowie ponosili jakiekolwiek konsekwencje swojego...

"OSOBOWOŚCI RODZINNE" DAVID FIELD - Rodzina chaotyczna

(pozbawiona więzi). Dzieciom poświęca się mało zainteresowania, a członków tej rodziny można raczej nazwać współlokatorami niż rodziną. Główną zasadą jest, by myśleć wyłącznie o sobie, troska o innych nie jest tu brana pod uwagę. Dzieci mogą być zaniedbywane bądź wykorzystywane. Między...

"OSOBOWOŚCI RODZINNE" DAVID FIELD - Rodzina nadmiernie uzależniona

Indywidualność nie jest w ogóle brana pod uwagę. Członkowie takiej rodziny są słabi jako jednostki. Dzieci są stłamszone przez rodzinę i mają poczucie winy, gdy chcą odejść z domu. Członkowie takiej rodziny przywiązują ogromną uwagę do wzajemnych relacji. W większości przypadków małżeństwo w...

DAWID COPPERFIELD

Tytułowy bohater jednej z najpopularniejszych powieści (1850) Charlesa Dickensa, uznanej za arcydzieło, którą sam autor uważał za najlepszą że swoich książek zapewne dlatego, że zmienne losy i wydarzenia życia Dawida zawierały elementy autobiograficzne.

Książka wyjawia przerażającą prawdę o...

LIVINGSTONE David

(wym. liwingstoun), 1813-73, Szkocki misjonarz, Odkrywca i badacz Afryki. Od 10. roku życia pracował w fabryce przędzy bawełnianej, kształcąc się jednocześnie w celu zdobycia kwalifikacji misjonarza-lekarza; skończył medycynę w 1840 i udał się do płd. Afryki.

W kraju Beczuana ożenił się z córką...

WELSH DAVID J.

WELSH DAVID J.

David Ricardo

Teoria przewagi komparatywnej David Ricardo zanegował pogląd iż przesłanką międzynarodowego podziału pracy są różnice w bezwzględnym poziomie nakładów jakie trzeba ponieść na wytworzenie dóbr będących przedmiotem międzynarodowej wymiany handlowej.

David Herbert Lawrence

Lawrence David Herbert Lawrence uważany jest za jednego z najbardziej kontrowersyjnych pisarzy swoich czasów.

Świat islamu po II wojnie światowej. Konflikt bliskowschodni - Układ z Camp David

W 1979 roku Egipt i Izrael podpisały w rezydencji prezydenta USA, Jimmy Cartera w Camp David układ pokojowy, w myśl którego nawiązano stosunki dyplomatyczne. Układ w Camp David został odrzucony przez inne kraje arabskie.

BAKER DAVID AUGUSTINE USB

ur. 9 XII 1575 w Abergavenny (Walia), zm. 9 VIII 1641 w Londynie, Pisarz ascetyczny.

Pochodził z rodziny protest.; w czasie studiów odszedł od protestantyzmu i 1603 został przyjęty do Kościoła rzym.kat.; 1605 wstąpił do zakonu; nowicjat rozpoczął w klasztorze św. Justyny w Padwie, lecz stan zdrowia...