HUME DAVID

Studies in the Philosophy of David H. Jedynak, David H. Penelhum, David H. Malherbe, La philosophie empiriste de David H. Stroud, David H.

Klasycy - Thomas Robert Malthus, David Ricardo i John Stuart Mill

David Ricardo David Ricardo żył na przełomie XVIII i XIX wieku (1772-1823), gdy Anglia przechodziła okres rewolucji przemysłowej. David Ricardo zawarł w swojej teorii spójny system teoretyczny wyjaśniający w jaki spo-sób funkcjonuje i wzrasta wolnokonkurencyjna gospodarka kapitalistyczna.

David Ricardo

Teoria przewagi komparatywnej David Ricardo zanegował pogląd iż przesłanką międzynarodowego podziału pracy są różnice w bezwzględnym poziomie nakładów jakie trzeba ponieść na wytworzenie dóbr będących przedmiotem międzynarodowej wymiany handlowej.

CHYTRAEUS, Chyträus, właśc. Kochhafe, DAVID

Krabbe, David Ch. Holtz, David Ch. A Reformation Treatise in Biblical Theology (David Ch.

FRIEDRICH CASPAR DAVID

JiJhnig, Caspar David F. Geismeier, Caspar David F. Jansen, Caspar David F.

HILBERT DAVID

Weyl, David H. Reid, David H. Vortrag „Mathematische Probleme" von David H.

"Osobowości rodzinne" David Field

W kolejnym rozdziale David Field pisze o tym, jak dzieci radzą sobie z problemami.

Świat islamu po II wojnie światowej. Konflikt bliskowschodni - Układ z Camp David

W 1979 roku Egipt i Izrael podpisały w rezydencji prezydenta USA, Jimmy Cartera w Camp David układ pokojowy, w myśl którego nawiązano stosunki dyplomatyczne. Układ w Camp David został odrzucony przez inne kraje arabskie.

Hume David

  Hume David (1711-1776), szkocki filozof i historyk.

WELSH DAVID J.

WELSH DAVID J.

David Herbert Lawrence

Lawrence David Herbert Lawrence uważany jest za jednego z najbardziej kontrowersyjnych pisarzy swoich czasów.

Thomas, David i Delibes

Felicien Cesar David (1810-1876) kształcił sie w Paryu pod kierunkiem Cherubiniego.

EISENHOWER DWIGHT DAVID (1890-1969) - generał

Oficer amerykański, w czasie II wojny światowej dowodził siłami alianckimi w rejonie basenu Morza Śródziemnego, a następnie w in­wazji na Francję i walkach w Eu­ropie Zachodniej. Absolwent szkoły wojskowej w West Point, w 1915 r. rozpoczął służbę w piechocie, lecz mimo sta­rań o wysłanie na front do...

David Easton (Iston) (amerykański politolog) zaproponował definicję systemu politycznego

Zaproponował definicję systemu politycznego.Uznał on, że opisywanie systemu politycznego tylko instytucjami i normami prawnymi jest tylko fragmentem pewnej rzeczywistości. Trzeba dołożyć do tej definicji co najmniej dwa elementy. Trzeba brać pod uwagę masowe zachowania ludzi zakorzenione w tradycji...

David Hume (1711 - 1776)

Był Szkotem. Urodził się w Edynburgu; przyjaźnił m.in. z d'Alembertem, Diderotem i Rousseau.  

David Hume (1711 - 1776) - Ontologia

Punktem  wyjścia jego rozważań filozoficznych było wyrzucenie z ontologii tego wszystkiego, co nie jest umysłowi bezpośrednio dostępne. Nie pytał, czy rzeczy istnieją, lecz czy mamy rację, gdy twierdzimy,  że istnieją. Rozwijając taką filozofię, mógł jedynie stwierdzić, że świat jest zespołem...

David Hume (1711 - 1776) - Gnoseologia

 Hume  twierdził,  że człowiek nie jest w stanie poznać obiektywnej rzeczywistości. Umysł ludzki zajmuje się tylko dwiema prawdami: ideami i faktami. Idee, których przykładem może być matematyka, charakteryzują się tym, że są oczywiste i pewne. Są niezależne od doświadczenia, bo nie mają jako...

David Hume (1711 - 1776) - Antropologia

Hume  uważał,  że natura ludzka jest ciągle taka sama, niezmienna. Ludzie według niego są tak dalece do siebie podobnymi, że historia nie może powiedzieć o człowieku nic innego, nowego, niezwykłego. Wszystkie nauki należy tworzyć na podstawie nauki o człowieku, a tę powinno się rozwijać poprzez...

Roland David Laing - Doświadczenie transcendentalne

Żyjemy w epoce, w której grunt usuwa się nam spod nóg i drżą podstawy, na ja-kich oparliśmy nasze życie. Nie wiem, jak się rzecz miała w innych epokach i miej-scach — być może zawsze tak było — ale wiem, że tak jest dziś. W tych okolicznościach mamy wszelkie powody, by czuć się niepewnie. Jeśli...

"OSOBOWOŚCI RODZINNE" DAVID FIELD - Rodzina związków

Cechuje się tym, że daje dzieciom silne poczucie indywidualnej tożsamości i bezpieczeństwa oraz umiejętność właściwego odnoszenia się do innych. Taka rodzina zachęca swoich członków do tego, aby w pełni byli sobą. Nie czują się oni zagrożeni innością poszczególnych osób. Rodzice okazują sobie...