Dan Lewis

Czytaj Dalej

BRERETON LEWIS (1890-1967) - generał

Oficer amerykański, absolwent aka­demi i morskiej (US Naval Acade-my), w 1913 r. został lotnikiem i służył pod dowództwem gen. Wil­liama Mitchella - twórcy kontro­wersyjnej teorii o decydującym znaczeniu lotnictwa bombowego.W październiku 1941 r. objął stano­wisko dowódcy dalekowschodniejarmi i powietrznej...

DANIA - działania wojenne 1940 r.

W tym czasie oddziały zmoto­ryzowane przekroczyły lądową gra­nicę Danii. 30 król Chri­stian X i rząd zaakceptowali nie­mieckie żądania.

STIMSON HENRY LEWIS (1867-1950) - polityk

Amerykański prawnik, w latach 1911-13 był sekretarzem wojny, w latach 1929-33 - sekretarzem sta­nu (ministrem spraw zagranicznych). W lipcu 1940 r. został powołany przez prezydenta Franklina D. Roo-sevelta na stanowisko ministra woj­ny. Jego pierwszym zadaniem było wprowadzenie obowiązkowej służby...

Określ cykl życia dań meksykańskich. Czy taco wydaje się być w innym stadium cyklu niż pizza meksykańska i burrito śniadaniowe?

 

W 1985 roku firma Taco Bell zdecydowała się rozszerzyć proponowany przez siebie jadłospis. Do menu dodano m.in. meksykańską pizze i burrito śniadaniowe z jajkami i kiełbasą. Produkty te uzupełniły będące już w menu taco, enchilada i burrito. Nowododane potrawy znajdują się w stadium wprowadzania...

Teorie kwasów i zasad - Teoria Lewisa

Nie mają skompletowanego oktetu elektronowego i są zdolne do przyłączenia innego jonu lub cząsteczki dysponują wolną parą elektronową, czyli zasady w sensie teorii Lewisa: Inne przykłady kwasów i zasad według Lewisa: kwas zasada H+ + Cl- =HCl H+ + NH3 = NH4+ AlCl3 + Cl- = AlCl-4 BF3 + F- = BF-4 Ag+ + 2NH3 = Ag(NH3)2+ Podobnie jak w innych teoriach woda może być z punktu widzenia teorii Lewisa zarówno kwasem jak i ...

Właściwości wiązań chemicznych w teorii Lewisa i Kossela

Wiązanie chemiczne jest siłą przyciągającą do siebie atomy i utrzymującą je razem. Powstające w wyniku tych oddziaływań zgrupowania atomów nazywamy cząsteczkami (molekułami). Wiązania chemiczne różnią się siłą wiązania. Wiązaniami silnymi są wiązania kowalencyjne. Nie ulegają one...

DAN TELEMAC

DAN TELEMAC , ur. 1 X 1902 w Bitoli (Macedonia), zm. 27IX 1978 w Bukareszcie, rum. tłumacz literatury polskiej. Ukończyłstudia filolog.-hist. na Uniw. w Cluj. Był pierwszymlektorem języka rum. na UW oraz attache kult. Rumuniiw Warszawie (do 1939). Współtłumacz wierszy A. Mickiewiczai J. Słowackiego (razem z...

Clive Staples Lewis

Jako chrześcijanin, który miał za sobą okres zwątpienia i poznał, co to znaczy nawrócenie, Lewis rozumiał wątpliwości i słabości, od których żaden człowiek nie jest wolny.

DAN

Pokolenie Danitów po podziale Kanaanu zajmowało terytorium w środk.

DANIA, Królestwo Danii, Kongeriget Danmark

Państwo w pn.-zach. Europie, na Półwyspie Jutlandzkim i otaczających go wyspach; zajmuje 43 043 km2 i liczy 5,1 min mieszk. (1975). Do D. należą wyspa Grenlandia (2 176 600 km2, 50 000 mieszk.) i Wyspy Owcze (1399 km2, ponad 40000 mieszk.).

W II w. prz.Chr. terytorium D. zamieszkiwały plemiona germ. Cymbrów...

DANIA, Królestwo Danii, Kongeriget Danmark - DZIEJE KOŚCIOŁA

zmuszono go do płacenia daniny i przyjęcia chrztu.

DANIA, Królestwo Danii, Kongeriget Danmark - SZTUKA SAKRALNA

Poulsen, Danish Painting and Sculpture, Kob 1955; O. Faber, A History of Danish Architecture, Köb 1963; H.

DANIA, Królestwo Danii, Kongeriget Danmark - LITERATURA RELIGIJNA

Hexaëmeron rhytmico danicum (Köb 1661), wzorowany na poemacie dydaktycznym G. Claudi, Contemporary Danish Authors, Köb 1952; P. Mitchell, A History of Danish Literature, Köb 1957; M.

Dania- regiony i ich walory turystyczne

ZELANDIA Zelandia jako największa i najgęściej zaludniona wyspa Danii jest też najczęściej odwiedzana, ze względu na to, że znajduje się tu Kopenhaga. Stolicą Danii została w połowie XV w.

Poradnie zdrowia psychicznego — za­dania rehabilitacyjne

poradnie zdrowia psychicznego — za­dania rehabilitacyjne; do zadań po­radni z. ba­danie i zaspokajanie potrzeb społecz-no-bytowych pacjentów, przy współ­pracy z odpowiednimi instytucjami i organizacjami społecznymi.

CHRYSTIANIZACJA LUDÓW PÓŁNOCNYCH - Dania

Za króla Swena II (1047-1074), z nowej dynastii Estridów,który przekształcił Danię w monarchię dziedziczną przy pomocy Kościoła, powstały nowe biskupstwa,w 1048 roku Lund i Dalby, w 1065 roku Viborg i Vendsyssel, znacznie także wzrosła liczba kościołów.

Dania, Norwegia, Islandia

Ówczesny król Chrystian IV (1588-1648), łamiąc resztki oporu katolików, zabroniłkapłanom wstępu do Danii pod karą śmierci. Norwegia, złączona z Danią unią personalną, dzieliła jej dzieje kościelne.

DANIA

Starała się w epoce napoleońskiej jak najdłużej zachować neutralność. Od 1784 faktyczne rządy sprawował ks. Fryderyk, który oficjalnie wstąpił na tron w 1808 jako Fryderyk VI. Polityka neutralności zapewniała krajowi rozwój gospodarczy i pozwalała przeprowadzić istotne reformy wewnętrzne...