Dachów

Dachów

Czytaj Dalej

Ślęgowa konstrukcja dachu, dach ślęgowy

Systemkonstrukcji dachu dwuspadowego, składającejsię z zespołu poziomych belek, zw. ś l ę g a m i, położonychw pewnych odstępach od siebie, równolegledo kalenicy i opierających się na dwóch szczytach;dachy o k.ś. kryte są zwykle deskami ułożonymi prostopadledo kalenicy.

Dolne zakończenie połaci...

Dachy drewniane

1.1. Wiadomości ogólne Dachem nazywamy przekrycie budynku składające się z konstrukcji nośnej, pokrycia i ewentualnie z warstwy izolacji cieplnej. Dach osłania wnętrze budynku przed opadami atmosferycznymi, słońcem i wiatrem oraz przenosi obciążenia od śniegu i wiatru. Uzupełnieniem dachów są urządzenia odpływu wody opadowe: rynny, rury spustowe. Dach kształtuje jednocześnie bryłę budynku i dlatego jest jednym z ważniejszych elementów architektury. Ponadto wpływa na ...

Dachy odwrócone

Dachy odwrócone W klasycznym układzie dachu pierwszą warstwę stanowi blacha, dachówka, lub papa. Pod nią znajduje się (w zależności od rodzaju dachu; folia wstępnego krycia lub deskowanie), następnie izolacja cieplna oraz paroizolacja. Taki układ nie pozwala na umieszczenie na połaci dachu żadnych ciężkich przedmiotów lub roślin, które spowodowałyby uszkodzenia pokrycia i zalewanie budynku. Inną wadą klasycznego pokrycia jest mała odporność warstw ...

Sochowa konstrukcja dachu, kluczynowy dach, sochowy dach

System określonej konstrukcji dachowej,składającej się z wkopanych w ziemię, rozwidlonychgórą słupów, zw. sochami, na których opierasię pozioma belka, tzw. siemię, oraz z zahaczonycho siebię i leżących luźno na zrębie żerdzi, zw. klu -czynami. Sochy mogą stać na zewnątrz (sochy zewn.)lub wewnątrz...

Dach

Część budynku ograniczająca go od góryi zabezpieczająca przed wpływami atmosferycznymi.

Ochrania bezpośrednio stropy lub sklepienia najwyższej kondygnacji, bądź stanowi bezpośrednie nakryciewnętrza. Dzięki swym walorom piast, (przestrzennymi kolorys.) kształtuje w znacznym stopniu bryłę budowli.D...

DACH ŚWIATA

Pamir, wyżyna w południowo-zachodniej części Azji środkowej o średniej wysokości 4000 m nad poziomem morza, na terytorium ZSRR, Chin i Afganistanu; kirgiskie pamir 'zimne, wysoko położone pastwisko leśne'.

DACH SIMON

ur. 29 VII 1605 w Kłajpedzie, zm. 15 IV 1659 w Królewcu, Niem. poeta.

Po studiach w Wittenberdze, Magdeburgu i na uniw. w Królewcu został tu 1639 prof, poezji; jako czołowy przedstawiciel Królewieckiego Koła Poetów zdobył popularność pieśniami rei., które śpiewa się w kościołach protest, (np. Der...

Strzecha, dach

(zw. niekiedy kiczką) pokryty słomą(dekowany); samo pokrycie słomą zw. jest poszyciem(dekówką, poszewką); słoma może byćkładziona luźno (tzw. deki) lub w snopkach (tzw. kopice);snopki mogą być przywiązywane bezpośredniodo łat (tzw. w dekówkę), leżeć między łatami aprzyciskającymi ją kijami...

Rynek pracy i bezrobocie (na podst. "Podstawy makroekonomii" Z. Dach i B. Szopy)

RYNEK PRACY 1) Podstawowe zagadnienia 1.1) RYNEK PRACY. Każdy z nas na swój sposób umie zdefiniować to pojęcie i bardzo często trafia w sedno, bowiem rynek pracy to nic innego, jak rynek kupna i sprzedaży pracy. Rozwinął się obok rynku kapitałowego, pieniężnego i towarowego. W ekonomii jest on analizowany w aspekcie relacji między podażą pracy, a popytem na pracę, a na relacje te wpływa wiele wciąż zmieniających się czynników zależnych od warunków ekonomicznych.