Czułki

Czułki

Czytaj Dalej

Czułki

C Z U Ł K I — narządy dotyku lub powonieniau jamochłonów, niektórych robaków i stawonogów;są to wydłużone, nitkowate lub pałczastechwytne przydatki różnej budowy i pochodzenia,położone najczęściej w pobliżu otworu gębowegoi obdarzone znaczną ruchliwością; zazwyczaj obficieunerwione, pełnią rolę...

CZUŁKI, anteny

Ogólna nazwa wyrostków (przydatków) przedniej części ciała wielu bezkręgowców. Mogą być różnej budowy i pochodzenia. Występują na głowie stawonogów (z wyjątkiem pajęczaków); w liczbie dwóch par u skorupiaków lub jednej pary u wijów i owadów. Pełnią funkcję narządów zmystów: dotyku, węchu i...