Człowieczeństwo

Czytaj Dalej

Literatura współczesna wobec otaczającej rzeczywistości, o zmaganiu się człowieka z losem, ze złem, ocalająca człowieczeństwo.

Literatura współczesna wobec otaczającej rzeczywistości, o zmaganiu się człowieka z losem, ze złem, ocalająca człowieczeństwo.

 

Nikt nie rodzi się bohaterem, ale ważne jest to, jak człowiek zachowa się wobec otaczającej rzeczywistości, w momencie próby. Nie można zapomnieć o wpływie na...

Niszczenie człowieczeństwa i próba jego ocalenia

Nieszczęsna literatura staje przed tak trudnym zadaniem, przed jakim stanęli polscy twórcy w obliczu II wojny światowej. Okupacja hitlerowska z systemem obozów zagłady biologicznej całych narodów z licznymi egzekucjami cywilnej ludności, z porywaniem jej na niewolnicze roboty, ze zbrodniczymi eksperymentami...

Postępuj tak, by człowieczeństwa tak w Twej osobie, jako też w osobie każdego innego używał zawsze zarazem jako celu, nigdy jako środka

-Dzisiaj rano, gdy jechałem do domu swoim samochodem, zatrzymał mnie patrol policji drogowej. -I pewnie zapłaciłeś mandat? -Może nie tyle, co mandat ale nieoficjalną „opłatę dobroczynną na rzecz biednych policjantów” -A co było powodem narzucenia na Ciebie łapówki? -Przekroczyłem prędkość i nie dość tego zatrzymałem samochód w miejscu niedozwolonym. -No nie wiem jak mogłeś to zrobić, zawsze uważałem Ciebie za dobrego kierowcę.. -Może i dobrego kierowcę,

Koncepcja na obronę człowieczeństwa w XXI wieku.

Sprawa jest co najmniej skomplikowana.. dobrze ze było mi dane tylko 3 filozofów (do obalenia ;). Zacznę od najprostszego, Shopenhauer musiał być człowiekiem bardzo zgorzkniałym skoro doszedł do wniosku, że jedyne co kieruje ludźmi to pierwotne instynkty, podporządkował temu wszystko o czym poeci pisali w swoich wierszach a epicy w powieściach przygodowych, w skrócie zdegradował człowieka do zwykłego zwierzęcia, bez wyższych uczuć i złudnych możliwości stanowienia o ...

Świat obozów koncentracyjnych i łagrów, ratowanie człowieczeństwa w sytuacjach ekstremalnych

I. Wojna i jej konsekwencje - jako główne zagrożenie dla człowieka

1. Totalitaryzm - określenie systemów politycznych, które ingerują w osobiste życie człowieka i podporządkowują go odgórnym prawom , są oparte o rozbudowany system kontroli, odziaływują poprzez starch i przemoc.

2. Osobowość...

Świat obozów koncentracyjnych i łagrów, ratowanie człowieczeństwa w sytuacjach ekstremalnych

I. Wojna i jej konsekwencje - jako główne zagrożenie dla człowieka

1. Totalitaryzm - określenie systemów politycznych, które ingerują w osobiste życie człowieka i podporządkowują go odgórnym prawom , są oparte o rozbudowany system kontroli, odziaływują poprzez starch i przemoc.

2. Osobowość...

Integralne człowieczeństwo Chrystusa - rozwój prawdy dogmatycznej

Człowieczeństwo Jezusa było wcześnie kwestionowane. Sobór Niecejski I (325) wyraźnie mówi, że Jezus jest zrodzony a niestworzony. Sobór Efeski (431) nazywany jest soborem chrystologicznym. Dogmatem wiary jest:

Słowo Boże złączyło ze swą osobą ciało ożywione rozumną duszą.

Sama natura nie...

Zjednoczenie Bóstwa i człowieczeństwa w jednej osobie Chrystusa

Unia hipostatyczna jest to wyjątkowy związek natury ludzkiej i Bożej, jest to coś więcej niż obecność Boga w człowieku przez Łaskę. Chrystus jest świadomy zjednoczenia z Bogiem doświadczalnie, a nie jak ludzie przez wiarę. Jezus Chrystus jest zjednoczony z Bogiem w sposób osobowy. Druga osoba Trójcy...

Integralne człowieczeństwo Chrystusa - refleksja teologiczna

W walce z herezjami podkreślano ontyczną prawdziwość człowieczeństwa. W wyniku tej refleksji jest On człowiekiem prawdziwszym człowiekiem od każdego z nas. Termin Syn Człowieczy oznacza po prostu człowieka. Nie ulega wątpliwości, że ten termin znaczy, że jest jednym z wielu, a z drugiej strony termin...

Pytania o istotę człowieczeństwa w Dziadach cz. III. Motywy ludowe w Dziadach cz. III

Dziady cz. III nie są tylko opisem egzotycznego obrzędu ludowego, ale także głębokim traktatem moralnym. Poeta zastanawia się nad pytaniem „jak żyć?” i daje na nie odpowiedź przywołując trzy kategorie duchów: lekkich, średnich i ciężkich. Opowieść dzieci Janka i Rozalki zawiera naukę moralną o...

CZŁOWIECZEŃSTWO

 

CZŁOWIECZEŃSTWO łc. humanitas; ang. humanity, humanness; fr. humanite; nm. Menscheit (1,2), Humanitdt (3)

 

Ogół cech wspólnych wszystkim lu­dziom, łącznie z życiem psychicznym, animalnością itp.

Ogół cech stanowiących różnicę ga­tunkową człowieka w stosunku do gatun­ków...

Integralne człowieczeństwo Chrystusa - Nauka Pisma Świętego

 

Pismo święte daje nam informacje kim jest Jezus Chrystus! Pierwsze doświadczenie w Ewangelii wprowadza nas w ludzką naturę . Ewangelia odnosi się z tytułem Syn Człowieczy ( Mt 12, 8; 24, 30; Mk 2,8-11; Łk 5, 24). W całej działalności ukazuje się jako człowiek: śpi, odpoczywa, je, umiera, jest...

Integralne człowieczeństwo Chrystusa - Nauka Pisma Świętego

Pismo święte daje nam informacje kim jest Jezus Chrystus! Pierwsze doświadczenie w Ewangelii wprowadza nas w ludzką naturę . Ewangelia odnosi się z tytułem Syn Człowieczy ( Mt 12, 8; 24, 30; Mk 2,8-11; Łk 5, 24). W całej działalności ukazuje się jako człowiek: śpi, odpoczywa, je, umiera, jest...

Kryterium człowieczeństwa

Powstanie człowieka, czyli antropogeneza było efektem długiego ciągu przemian ewolucyjnych, które w efekcie doprowadziły do "uczłowieczenia" zwierzęcia. Był to proces zarazem biologiczny i społeczny, badaja go więc i przyrodnicy, i humaniści.

Biolodzy nie mogąc studiować czynników genetycznych...