Rozpad Czechosłowacji - Czesi i Słowacy

Dominacja Niemiec zakończyła się po wkroczeniu oddziałów radzieckich w roku 1945, a przymusowe akcje przesiedleńcze spowodowały, że Czesi i Słowacy stanowili w państwie przeważającą większość.

CHRYSTIANIZACJA SŁOWIAN I WĘGRÓW - Czesi

Po upadku państwa wielkomorawskiego, w Czechach wytworzył się ośrodek politycznego działania zadynastii Przemyślidów, którzy narzucili swe zwierzchnictwo innym plemionom czeskim. Zliczanie jedyniebronili się przez dłuższy czas od uzależnienia, tworząc księstwo libickie pod władaniem rodu...