Czerwonka

Czytaj Dalej

CZERWONKA BAKTERYJNA

W przebiegu czerwonki dieta odgrywa bardzo ważną rolę. Epidemiologia i zapobieganie: Czerwonka jest chorobą występującą na całym świecie, szczególnie ciężko przebiega w krajach tropikalnych.

CZERWONKA

Czerwonka pełzakowata (Dysenteria amoebi-ca, amebiaza) to przewlekła choroba układu pokarmowego, o charakterze nawracającym, wywoływana przez pełzaka Entamoeba histolytica. Wcześnie rozpoznana i właściwie leczona czerwonka nie stanowi zagrożenia dla życia.

Czerwonka (dysenteria)

Czerwonka (dysenteria) bakteryjna wywojg łana jest różnymi szczepami Shigella (szige-lózy).

Entamoeba histolytica (pełzak czerwonki)

U dzieci, kobiet w połogu, osób w podeszłym wieku i u chorych z obniżoną odpornością czerwonka pełzakowa może mieć przebieg ciężki, z wysoką gorączką, nasiloną biegunką i wymiotami.

Pełzak czerwonki — Entamoeba histolytica — Schaud., rodzina Entamoebidae

Wywołuje czerwonkę amebową (biegunka amebowa, peł-zakowica, dyzenteria). Żyje w jelitach człowieka. Nie tworzy cyst. Jest bardzo ruchliwy. Występuje w dwóch formach: minuta, która nie jest szkodliwa dla człowieka i magna — powodująca owrzodzenie, nadżerki i krwawe biegunki.

PEŁZAKOWICA, dezynteria, czerwonka pełzakowata

Zespół chorobowy wywołany groźnym pasożytem jelita grubego - amebą czerwonki, P.

Czerwonka trzynastokropka

Wygląd: długość do 0,7 cm. Popularna nazwa tej biedronki związana jest z obecnością 13 czarnych punktów - po 6 na każdej czerwonej pokrywie i jednym na łączącym je szwie. Przedplecze jaśniejsze, pokryte czarnym rysunkiem. Gatunek ten wykazuje dużą zmienność pod względem ubarwienia i rysunku - od...

Czerwonka bakteryjna

Cdysenteria, dysenteryj; ostra choroba zakaźna, zaraźliwa, wywołana przez pałeczki —» Shigełla. Źródłem zakażenia może być chory człowiek lub nosiciel. Zakażenie następuje drogą pokarmową przez zanieczyszczone bakteriami produkty spożywcze, wodę lub pośrednio przez przedmioty codziennego użytku...

Czerwonka pełzakowa

(.amebiasis); choroba zakaźna, zaraźliwa, wywołana przez —> pełzaka (—» Entamo-eba histołytica). Endemicznie występuje w krajach o klimacie ciepłym. Człowiek zaraża się drogą pokarmową (zanieczyszczone pożywienie, woda), przez używanie zanieczyszczonych kaniul do wlewów doodbytniczych, stosunki...