Czepiec

Czytaj Dalej

Czepiec ścięgnisty

Czynne pociąganie skóry głowy i czepca ścięgnistego do tyłu pod wpływem brzuśca potylicznego jest możliwe tylko wyjątkowo u poszczególnych osób. Jednak mięsień ten dzięki swemu napięciu spoczynkowemu, rzadziej — skurczowi, ustala położenie czepca na sklepieniu czaszki.

Boryna i Czepiec - dwaj przedstawiciele chłopstwa

Czepiec: • Czepiec w rozmowie z Dziennikarzem zdaniem "Cóz tam, panie, w polityce? Czepiec, zorientowawszy się w sytuacji, przypomina o znaczeniu chłopów podczas powstania kościuszkowskiego, a także o tym, że panowie nie umieją wykorzystać patriotycznych tradycji chłopskich.

Czepiec (Wesele)

Czepiec – wójt (naprawdę pisarz gminny Błażej Czepiec), uosabia buntowniczą, chłopską naturę.

ZAPALENIE URAZOWE CZEPCA

ZAPALENIE URAZOWE CZEPCA —schorzenie bydła spowodowane przebiciem ścianyczepca ostrym ciałem obcym (gwóźdź, drut i.

CZEPIEC

Skurcze czepca powodują odciśnięcie piynu z pokarmu, który wraca do żwacza.

Czepiec

Kobiece nakrycie głowy bez ronda, gładkie,przylegające do głowy lub usztywniane dlauzyskania różnorodnych kształtów.

Określeniemtym można objąć część nakryć głowy w starożytności,jak np. kekryfalos. Jednakże cz. jest związanygł. z kulturą chrzęść. Europy jako obowiązkowe nakryciegłowy...

Czepiec kolczy

Kolcza osłona przytwierdzana dodolnej krawędzi hełmu lub misiurki, występującam.in. Persji, Turcji i na Rusi kijowskiej, od XIV w. wzach. Europie stosowana w basinetach i przyłbicachstarszego typu.