Czechrzyca grzebieniowa

Czechrzyca grzebieniowa

Czechrzyca grzebieniowa, trybulka grzebieniowa (Scandix pecten-veneris L.) – gatunek rośliny z rodziny selerowatych (Apiaceae). Rośnie dziko w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Maderze i Wyspach Kanaryjskich oraz w Azji Zachodniej, Środkowej i na Kaukazie. W Polsce jest rzadkim archeofitem. Większość stanowisk skupionych jest na Wyżynie...

Czytaj Dalej

Czechrzyca grzebieniowa

Wygląd: Jednoroczna, wielo-postaciowa roślina zielna o zapachu kolendry, do 50 cm wysokości, z cienkim, jasno zabarwionym, wrzecionowatym korzeniem i jedną lub wielu łodygami. Są one prosto wzniesione lub podnoszące się, rozgałęzione, obłe, delikatnie żeberkowane, prawie nagie albo z odstającymi...

Czechrzyca grzebieniowa

 

Wygląd: Roślina jednoroczna, wzniesiona, 15-50 cm wysokości, o łodydze odstająco sztywno owłosionej. Liście 2-4-krotnie pierzasto podzielone z równowąskimi, zaostrzonymi odcinkami, baldachy 1-3-promieniowe pozornie naprzeciw liści, z 5 pokrywkami baldaszków na brzegach szczeciniasto owłosionymi, brak...

Mięsień nadgrzebieniowy

M. nadgrzebieniowy (ra. supraspinatus). Mięsień ten, położony w dole nadgrzebieniowym łopatki, kształtu trójkątnego, biegnie od tego dołu do końca bliższego kości ramiennej.

M. nadgrzebieniowy rozpoczyna się w dole nadgrzebieniowym i na powięzi nadgrzebieniowej. Włókna biegną zbieżnie do boku i...

Powięź nadgrzebicniowa

Powięź nadgrzebicniowa (fascia supraspitiata). Powięź ta pokrywa m. nadgrzebieniowy i przyczepia się dokoła dołu nadgrzebieniowego. Jest to powięź na ogół bardzo mocna i odporna w części przyśrodkowej; w kierunku bocznym stopniowo staje się cieńsza i gubi się wreszcie pod sklepieniem kostnym...

Mięsień grzebieniowy

Włókna biegną skośnie w bok, ku dołowi i nieco do tyłu kończąc się na kresie grzebieniowej kości udowej, poniżej krętarza mniejszego i nieco do tyłu od niego. grzebieniowy przywodzi udo, jednak w porównaniu do innych mięśni tej grupy z wyjątkiem m.

Niestabilność stawu ramiennego

Staw ramienny jest stawem kulistym wolnym i charakteryzuje się bardzo dużą ruchomością. Budowa kostna tego stawu (płaskie wydrążenie stawowe łopatki) a priori predysponuje do niestabilności zwłaszcza, gdy kość ramienna jest odwiedziona i zrotowana na zewnątrz.

O stabilności stawu ramiennego...

Wymień rodzaje ramp magazynowych

• Rampy boczne, • Rampy czołowe, • Rampy zębate, • Rampy grzebieniowe.

Zmienność łopatki

Cechą charakterystyczną łopatki człowieka jest jej znaczna długość. Pionowa postawa ciała i duża ruchomość kończyny górnej doprowadziły do silnego rozwoju mięśni obrotowych stawoi ramien-nego, które z kolei wywołały wydłużenie łopatki. Rówmież znaczna wysokość grzebienia łopatki jest...

Ruch odwodzenia

Ruch odwodzenia i przy wodzenia jest najwydatniejszy, jeżeli wykonujemy go w płaszczyźnie łopatki w stosunku do osi poziomej ustawionej prostopadle do tej płaszczyzny. W tym położeniu ruch odwodzenia ramienia jest możliwy do poziomu (90°), gdy tymczasem ten sam ruch wykonany w płaszczyźnie czołowej...

Gałąź górna kości łonowej

Na powierzchni górnej i na grzebieniu kości łonowej przyczepia się mięsień grzebieniowy, a bardziej przyśrodkowo od niego na tej samej powierzchni — mięsień prosty brzucha i mięsień piramidowy.

Mięsień naramienny

Część obojczykowa mięśnia obraca ramię do wewnątrz i przywodzi do przodu; część grzebieniowa obraca ramię na zewnątrz i przywodzi do tyłu.

Mięsień podgrzebieniowy

M. podgrzebieniowy (ra. iiifraspincitus). Jest to mięsień spłaszczony, kształtu trójkątnego, wierzchołek leży na końcu bliższym kości ramiennej.

Mięsień ten rozpoczyna się na dwóch trzecich częściach przyśrodkowych dołu podgrzebieniowego, na powięzi pokrywającej mięsień i przeważnie na...

Mięsień dwugłowy ramienia

M. dwugłowy ramienia (ra. biceps brachii). Jest to mięsień wrzecionowaty, gruby, okrągławy, o dwóch głowach, które biegną od łopatki do kości promieniowej.

Głowa długa (caput longum) rozpoczyna się długim i cienkim ścięgnem na guzku nadpanewkowym łopatki i na obrąbku stawowym; biegnie ona wpierw...

MIĘŚNIE KOŃCZYNY DOLNEJ

biodrowo-lędźwiowy, grzebieniowy, czworogłowy uda i krawiecki); rozwój poszczególnych części m czworogłowego rozpoczyna się w końcu drugiego miesiąca życia płodowego Z jednolitego zawiązku powstają mięśnie po stronie przyśrodkowej uda.

Mięśnie obręczy kończyny dolnej

Mięśnie kończyny dolnej, tak samo jak kończyny górnej, powstają z jednolitego materiału Możemy podzielić je na mięśnie dorsalne (grzbietowe) i wentralne (brzuszne). Podobnie do m. dwugłowego i m. trójgłowego ramienia, będących przedstawicielami obu tych zasadniczych grup mięśniowych, odróżniamy...

Mięsień zasłaniacz zewnętrzny

biodrowo-lędżwiowy, grzebieniowy.

Mięsień przywodziciel długi

grzebieniowego w tej samej warstwie.

Mięsień przywodziciel krótki

grzebieniowym może zakładać nogę na nogę.

Powięź szeroka

grzebieniowym znowu z blaszką głęboką i stąd biegnie dalej jako pojedyncza powięź na powierzchnię tylną uda.