Czcionka bezszeryfowa

Czytaj Dalej

Znaki i czcionki

Czcionki mogą wchodzić w skład danego progra­mu, można je także w miarę potrzeb dodawać do systemu. Czcionki są projektowane i sprzedawa­ne w formie zdigitalizowanej (cyfrowej) przez wyspecjalizowane firmy.

Druk

; początkowo matrycąbył kamień, później tekst z ilustracjami wycinanow drewnie; pierwsze czcionki ruchome z wypalanejgliny zastosowano 1040-48; czcionki metal, znanebyły już w XIV w.

Pakiet Office. Różnice w stosunku do poprzednich wersji, a opłacalność zakupu - REFERAT.

Przy wyborze czcionki wykorzystywanej w dokumencie Office 2000 w menu pokazywany jest naturalny wygląd czcionek. Funkcja autowypełniania tekstu zmienia odległości między liniami, potem wielkość czcionki, a następnie jedno i drugie.

Motywy biblijne w literaturze polskiej.

Ciekawym zabiegiem artystycznym jest forma pytań, na które padają nieadekwatne do nich odpowiedzi, a także układ graficzny (czcionka zwykła i kursywa).

HISTORIA LITERATURY - Renesans

RENESANS

Jeżeli używamy wymiennie terminu obcobrzmiącego „renesans" i polskiego wyrazu „odrodzenie", posługujemy się synonimem. Jeśli jednak r używamy wyrazu „humanizm", przenosimy się do innej dziedziny pojęć. \_ Renesans, czyli odrodzenie to epoka w dziejach kultury, w której „odrodziło się" czy...

„Żaden utwór literacki nie przerobi ludzi, są wszakże takie, które ich pobudzają do przetwarzania się.” Potwierdź słuszność aforyzmu Świętochowskiego wybranymi przykładami literackimi.

Od czasu wynalezienia ruchomej czcionki przez Guttenberga, kiedy książki stały się tańsze, przez co bardziej dostępne, stanowi doskonały środek rozpowszechniania informacji, poglądów.

"FERDYDURKE" Witold Gombrowicz.

Powieść została podzielona na czternaście rozdziałów (ich numery i tytuły podajemy pogrubioną czcionką). Akcja toczy się w I połowie XX w. Głównym bohaterem i zarazem narratorem jest trzydziestoletni pisarz o zdrobniałym imieniu Józio, który nieoczekiwanie – jako niedojrzały – zostaje umieszczony w...

''Inny świat'' streszczenie

>

 

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

 

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

 

Dzieje Tristana i Izoldy

Poemat składa się z dziewiętnastu części poprzedzonych mottami. Ich numery i tytuły zaznaczono pogrubioną czcionką.

I. Dziecięctwo Tristana. Autor zwraca się do czytelnika z ofertą przedstawienia opowieści. Matką Tristana była Blancheflor, siostra króla Kornwalii Marka, żona króla Lonii, Riwalena...

Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni”

Akcja utworu toczy się kolejno w Paryżu, Warszawie, Cisach i Zagłębiu Dąbrowskim w końcu XIX w. Głównym bohaterem jest doktor Tomasz Judym, którego losy można obserwować poprzez dwa tomy (razem 23 rozdziały) powieści. Tytuły poszczególnych rozdziałów zaznaczono pogrubioną czcionką.

Tom l. Wenus z...

Pisanie prac dyplomowych

Wielkość czcionki (dla Times New Roman): 17 w tytułach rozdziałów, 15 w tytułach podrozdziałów, 12 w tekście podstawowym, 11 w cytatach, 10 lub 9 w przypisach Wielkość wcięcia (tabulatora): 0,5-1.

Wizualne atrybuty komunikowania się firmy z otoczeniem

rodzaju stosowanej czcionki w publikac-jach np.

Nagłówek tekstu dziennikarskiego

Nagłówek to szczególnie ważny składnik wypowiedzi. Dziś mówi się już o specjalnych predyspozycjach, talencie do tworzenia wyjątkowo trafnych, chwytliwych, przyciągających uwagę nagłówków (tytułów); w redakcjach wy­soko ceni się takich „specjalistów”. Autor monografii tytułu prasowego W. Pisarek (1967)...

Reklama prasowa

Sytuacja diametralnie zmieniła się wraz z rozpowszechnieniem wynalazku Jana Gutenberga – drukowaniu z wykorzystaniem ruchomych czcionek.

„Żaden utwór literacki nie przerobi ludzi, są wszakże takie, które ich pobudzają do przetwarzania się.” Potwierdź słuszność aforyzmu Świętochowskiego wybranymi przykładami literackimi

Od czasu wynalezienia ruchomej czcionki przez Guttenberga, kiedy książki stały się tańsze, przez co bardziej dostępne, stanowi doskonały środek rozpowszechniania informacji, poglądów.

SYNESTETYCY - TYPY I RODZAJE SYNESTEZJI

Synestezyjne wrażenia mogą objawiać się w formie kolorowych plam (jednobarwnych lub wielobarwnych: w paski, prążki, kropki innego koloru) bądź w postaci kolorowego napisu (poszczególne kolorowe litery lub całe słowo w jednym kolorze, pisane własnym charakterem pisma lub czcionkami drukowanymi).

Dzieje pisma - Pierwszy alfabet

czcionki modernistyczne i postmodernistyczne.

Dzieje pisma - Druk

Choć druk wynaleźli Chińczycy - w Europie przyjął się on dzięki Gutenbergowi ( Johann Gensfleish ) , który w 1440 r skonstruował prasę drukarską umożliwiając drukowanie z użyciem ruchomych czcionek. Czcionki to stemple wytwarzane ze specjalnego stopu metali ( tzw.

Kierunki rozwoju w XV i XVI wieku. Dualizm w rozwoju społeczno gospodarczym

Odkrycia geograficzne nałożyły się na wiele czynników. Np. na znaczny wzrost liczby ludności w Europie, odpływ ludzi ze wsi do miast. Powstały ośrodki miejskie liczące ponad 100 tyś. Mieszkańców. Należały tu Londyn, Paryż, Wenecja, Neapol oraz Rzym i Moskwa. Przeważały miasta od kilku do kilkunastu...