Czcionka bezszeryfowa

Czytaj Dalej

Znaki i czcionki

Czcionki mogą wchodzić w skład danego progra­mu, można je także w miarę potrzeb dodawać do systemu. Czcionki są projektowane i sprzedawa­ne w formie zdigitalizowanej (cyfrowej) przez wyspecjalizowane firmy.