Czarcie miotły

Różnej wielkości skupienianienormalnie rozwiniętych pędów, np. czereśnilub jodły, powstające wskutek porażenia ipobudzenia do rozwoju pączków śpiących.Cz.m. powstają najczęściej pod wpływemporażenia przez pasożytnicze grzyby z rzęduzewnętrzniaków workowych (Taphrinales).