EWOLUCJA GWIAZD - CZARNA DZIURA

Po gwieździe, która wybuchła jako supernowa, pozostaje zapadające się jądro. Jeśli jego masa przekracza trzy masy Słońca, to siła grawitacji jest w stanie przezwyciężyć wszelki opór materii. Teoria przewiduje, że jądro zapada się do punktu o zerowej objętości, lecz nieskończonej masie, czyli też...

Czarna śmierć

Na przełomie XIII i XIV wieku większość regionów Zachodniej Europy cechowało przeludnienie, a co za tym idzie, malały możliwości wyżywienia takiej ilości ludzi. Poza ty zmiana klimatu spowodowała zmniejszeni się urodzaju. Nastąpiła fala głodu, zwiększyła się śmiertelność i spadła odporność...

Porzeczka czarna

Wielonasienne czarne jagody są kuliste, gruczołowato punktowane i ukoronowane zeschniętym kielichem.

Dziki bez czarny

Lśniące czarne pestkowce, powszechnie znane jako „jagody dzikiego bzu", mają około 6-8 mm średnicy; zawierają po 3 chrząstkowate pestki.

Morwa czarna

Na nim siedzą poszczególne kwiaty żeńskie, których listki okwiatu stają się soczyste i czarne.

Psianka czarna

Dojrzałe jagody są zwykle czarne, rzadziej także zielonkawożółte.

Gorczyca czarna

Owocem jest łuszczyna zawierające czarne nasiona.

Szykoń czarny

Czarny, pokrywy matowe.

Kałużnica czarna

Pokarm: larwy rozwijają się w wodzie, gdzie prowadzą drapieżny tryb życia; postacie dojrzałe są roślinożercami, a więc w żadnym wypadku kałużnica czarna nie jest takim szkodnikiem, za jakiego się ją niekiedy uważa.

Omomiłek czarny

Pokarm: podczas gdy larwy wiodą drapieżny tryb życia, polując na ślimaki wykrywane za pomocą zmysłu powonienia, to imagines objadają młode pędy dębu, które później przebarwiają się czarno i obłamują.

CZARNY POTOK

CZARNY POTOK, powieść L.

GDZIEŻEŚ TY BYWAŁ, CZARNY BARANIE?

Gdzieżęś ty bywał, czarny baranie?

SREBRNE I CZARNE, tom wierszy J. Lechonia

SREBRNE I CZARNE, tom wierszy J.

MORWA CZARNA

Morus ni gra, drzewo ozdobne pochodzące z Persji, sięgające 12 m wysokości, o drewnie żółtym, ciężkim i twardym, używanym na meble i wyroby tokarskie, o czarnym i słodkim owocu; wg legendy owoce te były pierw, białe, a zabarwiły się na czerwono i czarno od krwi Pyrama (zob.

Wojna stuletnia - Od Czarnej Śmierci do pokoju w Bretigny

wojny był angielski następca Edward, książę Walii, zwany od koloru zbroi „Czarnym Księciem”.

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - „Czarni pułkownicy" w Grecji

W roku 1967 do władzy doszli w wyniku skrajnie prawicowego zamachu stanu „czarni pułkownicy" -junta z gen.

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Namibia

Pod koniec lat 80-tych okazało się, że polityka apartheidu poniosła fiasko, a jego końcowym efektem musi być zdobycie władzy przez czarnych na drodze rewo­lucji, która usunie białą społeczność z RPA.

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Rozwój zależny

Jaśniejszym punktem na tym mrocznym horyzoncie stał się udział większości krajów Czarnej Afryki w konwencjach z Yaounde i Lome, pozwalającej im - dzięki grupowemu stowarzyszeniu z EWG - na bezcłową sprzedaż swych produk­tów i surowców w Europie Zachodniej i zapewniający im pomoc gospodarczą EWG.

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Kongo Leopoldville (Zair). Secesja Katangi

W tym czasie Belgowie zdecydowali się na oderwanie Katangi od Konga i proklamowanie tam niepodległego państwa z czarnym milionerem, Moise Kapenda Tchombe (Czombe) na czele.