Czarny Staw Gąsienicowy

Czarny Staw Gąsienicowy

Czytaj Dalej

Poezja kabaretowa (skamandryci i inni) - Potomstwo czarnego kota

Ów czarny kot – panoszący się hardo na plakatach – to „mieszaniec”, tyleż paryżanin,co i cudzoziemiec: do Paryża przywędrował z poezji Amerykanina – Edgara Allana Poego.

EWOLUCJA GWIAZD - CZARNA DZIURA

Po gwieździe, która wybuchła jako supernowa, pozostaje zapadające się jądro. Jeśli jego masa przekracza trzy masy Słońca, to siła grawitacji jest w stanie przezwyciężyć wszelki opór materii. Teoria przewiduje, że jądro zapada się do punktu o zerowej objętości, lecz nieskończonej masie, czyli też...

Czarna śmierć

Na przełomie XIII i XIV wieku większość regionów Zachodniej Europy cechowało przeludnienie, a co za tym idzie, malały możliwości wyżywienia takiej ilości ludzi. Poza ty zmiana klimatu spowodowała zmniejszeni się urodzaju. Nastąpiła fala głodu, zwiększyła się śmiertelność i spadła odporność...

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - OPISY NAJWAŻNIEJSZYCH BITEW MORSKICH WOJNY KRYMSKIEJ NA MORZU CZARNYM

Opisałem tu wszystkie ważniejsze bitwy na Morzu Czarnym, pozostałe potyczki między flotami walczących państw nie miały większego znaczenia strategicznego, więc nie zostały przeze mnie uwzględnione.

Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Traktat Trzech Czarnych Orłów

nazwany później "traktatem trzech czarnych orłów". Rzeczpospolita z podmiotu polityki międzynarodowej powoli stawała się areną przetargów i rozgrywek ościennych mocarstw.

Unaczynienie i unerwienie stawów

Ważne jest to, że chrząstki stawowe nie mają nerwów, ponieważ dzięki temu nie odczuwamy jako bólu ucisku, któremu podlegają one w czasie wykonywanych czynności. między powierzchnie stawowe, odczuwamy ból za pośrednictwem głębiej lezących nerwów kości.

Staw zawiasowy

Staw pozwala na ruchy w jednej płaszczyźnie, ustawionej pod kątem prostym do osi stawu, mianowicie na zgięcie (flexio) i prostowanie (ex-tensio).

Staw obrotowy

 Staw obrotowy (art. staw promieniowo-łokciowy bliższy).

Staw śrubowy

Przykładem mogą być stawy zęba kręgu obrotowego, w których w ruchu obrotowym kręgu szczytowego dokoła zęba kręgu obrotowego odbywa się równocześnie ruch śrubowy wzdłuż zęba.

Staw elipsoidalny

Staw ten ma dwie główne osie, w stosunku do których wykonywane ruchy odbywają się w dwóch prostopadłych do siebie płaszczyznach. Przykładem tego stawu jest staw promieniowo-nadgarstkowy.

Staw siodełkowy

Staw siodełkowy (art. Typowym stawem tego rodzaju jest staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka.

Staw kulisty wolny

Staw kulisty wolny (art. Powierzchnię stawową główki stanowi odcinek kuli, której odpowiada mała, wklęsła panewka, np. w stawie ramiennym.

Staw kulisty panewkowy

Staw kulisty panewkowy (art. staw biodrowy).

Staw skroniowo-żuchwowy

Krążek stawowy dzieli staw skroniowo-żuchwowy na dwie części, ściśle od siebie oddzielone.

Mechanika stawu skroniowo-żuchwowego

Ruchy w stawach prawym i lewym, odbywają się zawsze równocześnie, przy czym cztery komory obu stawów tworzą jeden zamknięty łańcuch stawowy. U drapieżnych widzimy staw zawiasowy, w którym bloczek stawowy główki ustawiony ściśle poprzecznie jest objęty panewką stawową.

Plastyczność stawu skroniowo-żuchwowego

Obok normalnej budowy stawu skroniowo-żuchwowego może więc występować staw o charakterze stawu ślizgowego (saneczkowego) w zwarciu obcęgowa-tym i staw o charakterze stawu zawiasowego w zwarciu wybitnie nożycowatym.

Mechanika stawu mostkowo-obojczykowego

Z położenia spoczynku, gdy ramię swobodnie zwisa, obojczyk w stawie mostkowo-obojczykowym może tylko bardzo nieznacznie poruszać się ku dołowi (5°), silniej do przodu (26°) i bardzo wydatnie ku tyłowi (35°) oraz ku górze (50°).

Staw łokciowy

Dwa z nich, jeden staw zawiasowy i jeden kulisty, współpracują wykonując zgięcie i prostowanie w stawie łokciowym; są to stawy ramienno-łokciowy i ramienno-promieniowy.

Mechanika stawu łokciowego

Z tego powodu staw łokciowy (ramienno-łokciowy) należy uważać za staw zawiasowy z różnymi osiami chwilowymi, które wahają się w stosunku do osi średniej.

Staw promieniowo-nadgarstkowy

Staw promieniowo-nadgarstkowy (articulatio radiocarpea), albo staw bliższy ręki jest stawem elipsoidalnym z poprzecznie ustawioną osią długą.