Czarniecki

Czytaj Dalej

CZARNIECKI Stefan

Umarłych próżno płakać, próżno i żałować, Których sława pod niebo zwykła wylatować; Lecz stratę uważywszy, słuszna przy twym grobie, Cny Czarniecki, wypłakać Polsce oczy obie.

Stefan Czarniecki (1599 - 1665)

  Stefan Czarniecki od 1656 roku był regimentarzem, od 1657 roku wojewodą ruskim, a w 1665 roku został hetmanem polnym koronnym.