Czarnecki

Czytaj Dalej

Własne refleksje o moralności po przeczytaniu książki Dr Pawła Czarneckiego „Marii Ossowskiej nauka o moralności

„W obecnych czasach, bowiem, podkreśla uczona, potrzebni są ludzie o mocnym kręgosłupie moralnym, z otwartą głową, z inicjatywą, z umysłem samodzielnym i krytycznym, odwagą, w obronie podglądów uważanych za słuszne” Tymi słowami dr Czarnecki kończy swoją książkę pod tytułem „ Marii Ossowskiej nauka o moralności”, i właściwie te słowa są kluczem do wszystkich drzwi o nazwie moralność, etyka, etyka biznesu itp.

Teoria miejsca i przestrzeni społeczno-zawodowej K. Czarneckiego

Kazimierz Czarnecki zarzuca teoriom wyboru zawodu, uczenia się zawodu, pracy zawodowej to, iż nie ukazują one ciągłości rozwojowej człowieka, a tylko jego fragmenty. Czarnecki odnosi nie tylko do ?

CZARNECKA ZOFIA CR

ur. 4 XI 1897 w Warszawie, zm. 8 II 1926 w Zakopanem, Poetka.

Po maturze (1916) w gimnazjum E. Plater w Warszawie i Wyższych Kursach Pedagog, (ze specjalizacją w literaturze pol.) wstąpiła 1920 do zgrom.; 1922 złożyła śluby zak. i uczyła w seminarium nauczycielskim w Warszawie; jej studia filoz. w UW...

CZARNECKI EDWARD SchP

Imię zak. Edward od św. Jana, ur. 30 VII 1774 na Litwie, zm. 5 III 1831 w Warszawie, pedagog, działacz oświatowy.

Do pijarów wstąpił 1789 w Szczuczynie Mazowieckim i po ukończeniu kolegium uczył tu fizyki, matematyki i wymowy; 1802 za radą szkolnych władz prus. studiował w Berlinie literaturę niem...

CZARNECKI MIKOŁAJ bp.

ur. 14 XII 1884 w Siemakowicach (k. Stanisławowa), zm. 2 IV 1959 we Lwowie.

Po studiach teol. w seminarium duch. w Stanisławowie specjalizował się w Kolegium Rozkrzewiania Wiary, gdzie uzyskał doktorat, i 1909 przyjął w Rzymie święcenia kapł.; po powrocie do kraju był prof, teologii dogm. i ojcem duch...

CZARNECKI WŁADYSŁAW ks.

ur. 28 XII 1861 w Kamienicy (k. Wągrowca), zm. 10 V 1932 w Murzynnie {k. Inowrocławia), Działacz społ. i narodowy.

W gimnazjum w Wągrowcu, które ukończył 1885, działał w kółkach samokształceniowych; teologię studiował w Gnieźnie i tam 1889 przyjął święcenia kapł.; jako prob, w Kopanicy...