CYFRA

Być cyfrą, ważyć za cyfrę przest. Cyfry arabskie używane dziś powszechnie; zob. Drewniany, drobny, W cyfrę powiązany płotek.

Rewolucja cyfro­wa

Od początku obecnego dziesięciolecia systemy ana­logowe zapisu obrazu są powoli zastępowane przez systemy cyfrowe, w których obraz zapisywany jest w postaci długich ciągów cyfr.