Cybernetyka

Czytaj Dalej

Cybernetyka społeczna (socjocybernetyka)

Podstawowe pojęcie cybernetyki: sterowanie ? W Polsce zainteresowanie cybernetyką pojawiło się w latach 60 (w latach 50 w krajach komunistycznych cybernetykę uważano za ,,rekreacyjną pseudonaukę i postać ,,współczesnego mechanicyzmu?

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - Cybernetyka

Należy przy tym zaznaczyć, iż koncepcje formalne bazują głównie na ekonomii i cybernetyce, podczas gdy nieformalne - na teorii orga­nizacji i zarządzania oraz teorii systemów.

CYBERNETYKA

Abramson, information Theory and Coding, NY 1963; Computer Simulation of Personality, NY 1963; Cybernetyka, Znak 15(1963) 1121-1206; Natural Language and the Computer, NY 1963 ; L. Tieplow, Oczerki o kiblernietikie, Mwa 1963 (O cybernetyce, Wwa 1967); D.

CYBERNETYKA

  CYBERNETYKA (gr. Do podstawowych pojęć cybernetyki należą: —> układ, -> informacja (1), —> sterowanie, -^ sprzężenie zwrotne układów.

Cybernetyka

cybernetyka; w szerszym znaczeniu dział wiedzy o sterowaniu, w węż­szym — o układach odznaczających się znacznym stopniem samosterowości, jak np. cybernetyka maszyn lub organizmów.