Cukrzyca

Cukrzyca

Cukrzyca – grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią (podwyższonym poziomem cukru we krwi) wynikającą z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez komórki beta trzustki. Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych. Ze względu na...

Czytaj Dalej

Zapobieganie cukrzycy

Zapobieganie powikłaniom cukrzycy polega na optymalnym wyrównaniu zaburzeń metabolicznych w tej chorobie.

Cukrzyca

Wyróżniona w przytoczonej klasyfikacji cukrzyca skojarzona stanowi najczęściej cukrzycę wtórną, spowodowaną chorobami trzustki (i po pankreatektomii) i chorobami gruczołów wewnętrznego wydzielania (akro-megalia, choroba Cushinga, pheochromocyto-ma, glucagonoma), a znacznie rzadziej cukrzycę na tle nabytej lub dziedzicznej (acan-thosis nigricans) dysfunkcji receptorów insulinowych oraz występującą w ...

Scenariusz wykładu pt. „Słoda ciąża"– planowanie i donoszenie ciąży przez kobiet z cukrzycą

Grupa - kobiet o dużym ryzyku cukrzycy: • kobiety otyłe > 120% idealnej masy ciała, • z wywiadem rodzinnym obciążonym cukrzycą, • z rozpoznaną cukrzycą ciężarnych lub nietolerancją węglowodanową w poprzednich ciążach, • z cukromoczem, • w wieku > 25 lat, • z noworodkami > 4000 g w wywiadzie położniczym Częstość występowania cukrzycy u kobiet w ciąży jest zależna od czynników środowiskowych, sposobu życia i ...

Podział cukrzycy

Praktycznie cukrzycę typu 2 rozpoznajemy wykluczając cukrzycę typu 1. stan po całkowitej resekcji trzustki lub cukrzyca spowodowana uszkodzeniem genu glukokinazy) rozpoznajemy inny dokładnie określony typ cukrzycy.

Częstość występowania cukrzycy

Cukrzyca typu 2 stanowi prawie 90% wszystkich zachorowań na cukrzycę i częstość jej występowania decyduje właśnie o społecznym charakterze tej choroby.

Etiologia i patogeneza cukrzycy typu 1

Istnienie predyspozycji genetycznych do wystąpienia cukrzycy typu 1 zostało udowodnione na podstawie badań genetycznych oraz na podstawie obserwacji członków rodzin, w których wystąpiła cukrzyca typu 1.

Czy komórkowe składniki odżywcze mają wpływ na cukrzycę (diabetes mellitus)?

Podczas gdy przy cukrzycy typu I (wrodzonej) z reguły mamy do czynienia z niedostateczną produkcją insuliny w trzustce, czynniki wywołujące cukrzycę typu II (nabytą), charakteryzującą się brakiem wrażliwości komórek na insulinę, były do niedawna w dużym stopniu nieznane.

Pedagogika specjalna - Dziecko z cukrzycą w ławce szkolnej

Dziecko z cukrzycą może zorganizować spotkanie ze swoimi kolegami i koleżankami z klasy aby opowiedzieć im jak to jest gdy ma się cukrzycę • Zajęcia szkolne mogą dodatkowo zachęcać dziecko do współudziału w leczeniu cukrzycy • Nauczyciel musi wiedzieć czym jest cukrzyca, jak rozpoznać objawy zbliżającej się hipoglikemii i wiedzieć jak złagodzić objawy niedocukrzenia • Nauczyciel w procesie nauczania musi wziąć pod uwagę że dziecko ...

Zasady dietetyczne w cukrzycy (dietetyka)

cukrzyca typu l — cukrzyca insulinozależna (Insulin Dependent Diabetes Mellitus — IDDM) występuje u 10-15% osób chorujących na cukrzycę. Po porodzie cukrzyca ciężarnych może ustępować lub przechodzić w formę cukrzycy jawnej klinicznie.

Żywienie w cukrzycy

Z blisko 2 mln osób w Polsce chorych na cukrzycę, około 10 % to chorzy z cukrzycą typu 1.

Insulina w leczeniu cukrzycy typu 2

Drugim ważnym wskazaniem do leczenia insuliną chorego na cukrzycę typu 2 jest brak pewności co do trafności wykluczenia cukrzycy typu 1. Cukrzyca typu 1 stanowi bezwzględne wskazanie do leczenia insuliną, natomiast podawanie choremu z tym typem cukrzycy leków doustnych nie ma żadnego uzasadnienia.

Powikłania cukrzycy dotyczące narządu wzroku

Retinopatia proliferacyjna jest niezależnym od mikrotętniaków groźnym, bo prowadzącym w krótkim czasie do ślepoty, powikłaniem cukrzycy.

Cukrzyca a ciąża

Czwarty typ — to cukrzyca wtórna, która powstała na ile albo W wyniku rozwoju Innych chorób! Cukrzyca występuje względnie rzadko u kobiet w czasie ciąży.

Przewlekłe powikłania cukrzycy

Leczenie nefropatii cukrzycowej obejmuje dokładną kontrolę cukrzycy i objawowe leczenie zespołu nerczycowego.

Leczenie cukrzycy typu 2

Fakt ten skłonił wielu lekarzy do weryfikacji i rozszerzenia wskazań do stosowania insulinoterapii w cukrzycy typu 2. Istotnym powodem ograniczającym stosowanie insuliny w cukrzycy typu 2 jest brak akceptacji ze strony pacjentów.

Leki doustne w leczeniu cukrzycy typu 2

Obserwowany w przebiegu skutecznego leczenia cukrzycy typu 2 powrót pierwszej fazy jest przede wszystkim skutkiem ustąpienia hiperglikemii. Stosowanie pochodnych sulfonylomocznika w leczeniu cukrzycy jest skuteczne i jednocześnie bezpieczne.

Cukrzyca a ciąża

Stan ten określa się jako cukrzycę ciężarnych (gestational diabetes) i został on wyodrębniony w nowej klasyfikacji cukrzycy (p.

Cukrzyca a nadciśnienie

W cukrzycy typu 2 nadciśnienie może być rozpoznawane przed rozpoznaniem lub w chwili zdiagnozowania cukrzycy i znacznie rzadziej wiąże się z nef-ropatią. W każdej postaci cukrzycy nadciśnienie wpływa niekorzystnie na rozwój przewlekłych powikłań cukrzycy, zwłaszcza nefropatii i retinopatii.

Choroby układu sercowo-naczyniowego w cukrzycy

Chorzy na cukrzycę typu 1 w większości dożywają starszego wieku, natomiast cukrzyca typu 2 jest domeną ludzi starych. Jednym z licznych dowodów na to, że jest to ważne, stanowi stwierdzenie częstego występowania cech insulinoopomości u osób bez cukrzycy z rozwiniętą ostrą niewydolnością wieńcową.

Problemy społeczne związane z cukrzycą

Dzieje się tak, pomimo że późne powikłania cukrzycy w sposób obiektywny ograniczają wykonywanie zawodu, podczas gdy przepisy prawne są tworem sztucznie wytworzonym przez biurokrację.