Cukrzyca

Cukrzyca

Czytaj Dalej

Cukrzyca

Wyróżniona w przytoczonej klasyfikacji cukrzyca skojarzona stanowi najczęściej cukrzycę wtórną, spowodowaną chorobami trzustki (i po pankreatektomii) i chorobami gruczołów wewnętrznego wydzielania (akro-megalia, choroba Cushinga, pheochromocyto-ma, glucagonoma), a znacznie rzadziej cukrzycę na tle nabytej lub dziedzicznej (acan-thosis nigricans) dysfunkcji receptorów insulinowych oraz występującą w ...

Scenariusz wykładu pt. „Słoda ciąża"– planowanie i donoszenie ciąży przez kobiet z cukrzycą

Grupa - kobiet o dużym ryzyku cukrzycy: • kobiety otyłe > 120% idealnej masy ciała, • z wywiadem rodzinnym obciążonym cukrzycą, • z rozpoznaną cukrzycą ciężarnych lub nietolerancją węglowodanową w poprzednich ciążach, • z cukromoczem, • w wieku > 25 lat, • z noworodkami > 4000 g w wywiadzie położniczym Częstość występowania cukrzycy u kobiet w ciąży jest zależna od czynników środowiskowych, sposobu życia i ...

Pedagogika specjalna - Dziecko z cukrzycą w ławce szkolnej

Dziecko z cukrzycą może zorganizować spotkanie ze swoimi kolegami i koleżankami z klasy aby opowiedzieć im jak to jest gdy ma się cukrzycę • Zajęcia szkolne mogą dodatkowo zachęcać dziecko do współudziału w leczeniu cukrzycy • Nauczyciel musi wiedzieć czym jest cukrzyca, jak rozpoznać objawy zbliżającej się hipoglikemii i wiedzieć jak złagodzić objawy niedocukrzenia • Nauczyciel w procesie nauczania musi wziąć pod uwagę że dziecko ...

Podział cukrzycy

Praktycznie cukrzycę typu 2 rozpoznajemy wykluczając cukrzycę typu 1. stan po całkowitej resekcji trzustki lub cukrzyca spowodowana uszkodzeniem genu glukokinazy) rozpoznajemy inny dokładnie określony typ cukrzycy.

Zasady dietetyczne w cukrzycy (dietetyka)

cukrzyca typu l — cukrzyca insulinozależna (Insulin Dependent Diabetes Mellitus — IDDM) występuje u 10-15% osób chorujących na cukrzycę. Po porodzie cukrzyca ciężarnych może ustępować lub przechodzić w formę cukrzycy jawnej klinicznie.

Podział cukrzycy

Cukrzyca typu I - insulinozależna Cukrzyca typu I ma postać choroby uwarunkowanej genetycznie, związanej z zaburzeniami zgodności tkankowej w wytwarzaniu przeciwciał przeciwko komórkom wysp trzustkowych, jak również cząsteczkom insuliny.

Żywienie w cukrzycy

Z blisko 2 mln osób w Polsce chorych na cukrzycę, około 10 % to chorzy z cukrzycą typu 1.

Insulina w leczeniu cukrzycy typu 2

Drugim ważnym wskazaniem do leczenia insuliną chorego na cukrzycę typu 2 jest brak pewności co do trafności wykluczenia cukrzycy typu 1. Cukrzyca typu 1 stanowi bezwzględne wskazanie do leczenia insuliną, natomiast podawanie choremu z tym typem cukrzycy leków doustnych nie ma żadnego uzasadnienia.

Powikłania cukrzycy dotyczące narządu wzroku

Retinopatia proliferacyjna jest niezależnym od mikrotętniaków groźnym, bo prowadzącym w krótkim czasie do ślepoty, powikłaniem cukrzycy.

Zadania położnej w opiece nad kobietą z cukrzycą w okresie przedkoncepcyjnym

Opieka przedkoncepcyjna nad kobietą z cukrzycą ma na celu: © włączenie chorej do udziału w procesie terapeutycznym; a osiągnięcie możliwie najniższego odsetka HbAlc bez nadmiernego ryzyka hipoglikemii; o zapewnienie skutecznej antykoncepcji do czasu osiągnięcia stabilnej i zadowalającej kontroli głikemii; • rozpoznanie, ocena i leczenie przewlekłych powikłań cukrzycy, tj.

Zadania położnej w opiece nad kobietą w ciąży powikłanej cukrzycą

   Prewencji i monitorowania przewlekłych powikłań (częstość kontroli dna oka, lipidogramu, oceny stanu wydolności nerek, profilaktyka stopy cukrzycowej). Taki sposób odżywiania zapewnia prawidłowy rozwój płodu oraz pozwała na lepszą kontrolę metaboliczną cukrzycy i redukcję dawek insuliny.

Cukrzyca

Terminy cukrzyca typu I i cukrzyca typu II zastąpiły używane przed 1985 r. określenia cukrzyca młodzieńcza (typu I) i cukrzyca wieku podeszłego (typu II).

Cukrzyca a ciąża

Czwarty typ — to cukrzyca wtórna, która powstała na ile albo W wyniku rozwoju Innych chorób! Cukrzyca występuje względnie rzadko u kobiet w czasie ciąży.

Przewlekłe powikłania cukrzycy

Leczenie nefropatii cukrzycowej obejmuje dokładną kontrolę cukrzycy i objawowe leczenie zespołu nerczycowego.

Częstość występowania cukrzycy

Cukrzyca typu 2 stanowi prawie 90% wszystkich zachorowań na cukrzycę i częstość jej występowania decyduje właśnie o społecznym charakterze tej choroby.

Leczenie cukrzycy typu 2

Fakt ten skłonił wielu lekarzy do weryfikacji i rozszerzenia wskazań do stosowania insulinoterapii w cukrzycy typu 2. Istotnym powodem ograniczającym stosowanie insuliny w cukrzycy typu 2 jest brak akceptacji ze strony pacjentów.

Leki doustne w leczeniu cukrzycy typu 2

Obserwowany w przebiegu skutecznego leczenia cukrzycy typu 2 powrót pierwszej fazy jest przede wszystkim skutkiem ustąpienia hiperglikemii. Stosowanie pochodnych sulfonylomocznika w leczeniu cukrzycy jest skuteczne i jednocześnie bezpieczne.

Cukrzyca a ciąża

Stan ten określa się jako cukrzycę ciężarnych (gestational diabetes) i został on wyodrębniony w nowej klasyfikacji cukrzycy (p.

Cukrzyca a nadciśnienie

W cukrzycy typu 2 nadciśnienie może być rozpoznawane przed rozpoznaniem lub w chwili zdiagnozowania cukrzycy i znacznie rzadziej wiąże się z nef-ropatią. W każdej postaci cukrzycy nadciśnienie wpływa niekorzystnie na rozwój przewlekłych powikłań cukrzycy, zwłaszcza nefropatii i retinopatii.

Etiologia i patogeneza cukrzycy typu 1

Istnienie predyspozycji genetycznych do wystąpienia cukrzycy typu 1 zostało udowodnione na podstawie badań genetycznych oraz na podstawie obserwacji członków rodzin, w których wystąpiła cukrzyca typu 1.