Cud w Nowym Jorku

Cud w Nowym Jorku - film z 1994 roku wyreżyserowany przez Lesa Mayfielda. Film jest czwartym remakiem Cudu na 34. ulicy z 1947 roku.

Czytaj Dalej

Nowy Jork

Nowy Jork leży na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, u wejścia do zato­ki Hudson River, na południowym krańcu stanu Nowy Jork. Oprócz tych nacji, w Nowym Jorku żyją też spore grupy Rosjan, Irlandczyków i Pola­ków (Nowy Jork jest trzecim po Chicago i Detroit, ośrodkiem polonijnym w USA).

Nowy Jork - HISTORIA

, 1883 - Brooklyn Bridge ( East River ), 1886 - Statua Wolności, 1898 - Nowy Jork podzielony na pięć dzielnic : Manhattan, Brooklyn, The Bronx, Queens and Staten Island, 1904 - pierwsze metro, 1900 - 1914 Afroamerykanie koncentrują się w Harlemie, 1919 - 1933 prohibicja, 1946 siedziba ONZ, 1965 - zabójstwo Malcolma X w Harlemie, 1970 - pierwszy nowojorski maraton, 1973 - The World Trade Centre wyższy od Empire State Building, 1989 - pierwszy Czarny burmistrz ...

Nowy Jork - OPIS MIASTA

Nowy Jork jest centrum kultury, finansów, wystaw, mody, sklepów. Nowy Jork wyróżnia się niesamowitymi drapaczami chmur, które są chlubą tego miasta.

Prawa człowieka, konwencja genewska, Trybunał Sprawiedliwości w Hadze a łamanie konstytucji.

) Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (Nowy Jork, 16. ) Konwencja Dotycząca Statusu Uchodźców (Nowy Jork, 28.

Pierwsze ptaki i pierwsze ssaki

  Świat przeszedł fazę szczególnie ciężką, której te stworzenia nie mogły podołać, nastąpiła powolna a zupełna zagłada życia mezozoicznego, po czym otwiera się nowa scena, nowa i mocniejsza flora i nowa i mocniejsza fauna bierze świat w posiadanie.

Odkrycia naukowe i wynalazki

Nowy okres historii wynalazków zaczął się w osiemdziesiątych latach z pojawieniem się maszyny nowego typu, w której siła rozprężająca mieszaniny wybuchowej zastąpiła siłę rozprężającą pary.

Planowanie marketingowe

konieczne jest wejście na nowe rynki, zdobycie nowych segmentów odbiorców lub zmiana strategii marketingowej w związku ze zmianą strategii działania konkurencji.

Wpływ globalizacji na wielostronną współpracę gospodarczą

Terminem „nowa gospodarka” określa się gospodarkę opartą na wiedzy, w której motorem rozwoju są innowacje i nowoczesna technologia, dla których fundamentalne znaczenie ma poziom wykształcenia społeczeństwa.

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

Ten nowy przedmiot pracy wymaga nowych metod, pozwalających na jego obsługę i tu mamy do czynienia z nowym zjawiskiem a mianowicie z telepracą .

CZWARTY OKRES FILOZOFII NOWOŻYTNEJ (NOWY OKRES SYSTEMÓW. POCZĄTEK XIX WIEKU)

Nowe koncepcje powstawały, zanim poprze­dnie zdążyły się rozpowszechnić, i dopiero ostatni system, Heglowski, zapanował na dłużej. wystąpił Comte: był on tworem maksymalistycznej epoki, ale dał jej ideom taki zwrot, że otworzył w filozofii nowy okres.

Nowy instytucjonalizm

Nowy instytucjonalizm przyjmuje, że instytucje (reguły i normy) stanowią zmienne niezależne (struktury) ukierunkowujące zachowania polityczne.

Australia - HISTORIA AUSTRALII

Poszukiwaniem nowych terenów pod osadnictwo i hodowlę oraz nowych złóż zajmowały się Australijska Kompania Rolnicza (założona w 1824 r. pod nazwą Tasmania) - wyodrębniona z Nowej Południowej Walii, .

Związek Australijski - Gospodarka

turystów, głównie z Nowej Zelandii, USA, Wielkiej Brytanii. Głównymi partnerami handlowymi są: USA, Japonia, Unia Europejska, Nowa Zelandia.

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA (PRL)

Od nowa zorganizowano tak ważne ogniwa władzy państwowej, jak Milicję Obywatelską (MO) i organy służby bezpieczeństwa publicznego.

Wielkie odkrycia geograficzne - droga do nowego świata i nowej europy

wyruszały coraz to nowe wyprawy w celu dopłynięcia do Azji. Ostatecznie nowo odkryte ziemie zostały nadane Hiszpanii i Portugalii.

Rejestracja, rozszerzenie, zmiana i rozwiązanie układu zbiorowego pracy

Treść umów o pracę oraz innych aktów na podstawie, których nastąpiło nawiązanie stosunku pracy, ukształtowana postanowieniami dotychczasowego układu, pozostaje nadal w mocy do czasu, dopóki pracodawca nie dokona wypowiedzenia wynikających z postanowień tego układu warunków pracy i płacy oraz nie zaproponuje nowych warunków.

Parki narodowe i rezerwaty przyrody w Australii i Nowej Zelandii

W 1990 roku w Nowej Zelandii znajdowały się 152 obszary chronione.

Regionalizacja - przemijająca moda czy nowa era w marketingu?

Przeciętny supermarket prowadzi sprzedaż ponad 300 tysięcy jednostek towaru, a około 10 nowych produktów jest wprowadzanych każdego dnia. regionalizacja oznacza początek nowej ery marketingu.

NOWY

Nowy Amsterdam, Nowa Orania, nazwy nadane przez Holendrów w XVII w. New York, miasto i port w stanie Nowy Jork (USA); zob. 1640; był to też czas pojawienia się nazwy Nowy Świat, związanej z nowym osadnictwem.

Reformacja

W rejonach, gdzie sukces nowej religii był jeszcze nie przesądzony, miała ona tendencje do przybierania bardziej radykalnej formy.