PHILIP B. CROSBY

 

PHILIP B. CROSBY – znany praktyk, doradca i autor kilku książek z zakresu jakości. Jego koncepcja zarządzania jakością opiera się na idei systemu pracy bezusterkowej (zasada „zera defektów”), nowej kulturze przedsiębiorstwa oraz pojmowaniu jakości jako zgodności z wymogami. Założenia jego koncepcji...

Philip B. Crosby

Philip Crosby pracował nad jakością przez 40 lat, w tym 14 spędził w ITT. Dzięki zastosowaniu TQM, firma zaoszczędziła w tym czasie 720 milionów dolarów. Wiedzę zdobył pokonując kolejne stopnie hierarchii zawodowej od inspektora aż do wiceprezesa zarządu. Jego najsłynniejsza książka "Quality is...