CORONA SANCTITATIS ET IMMORTALLTATIS

Sekwencja ku czci św. -> Wojciecha, występująca w formularzach mszalnych obu jego uroczystości.

Powstała na Węgrzech przypuszczalnie wcześniej, niż wskazują na to jej zapisy (rpsy od XIV w.); ze względu na ogólny charakter treści posługiwano się nią niekiedy w święta in. męczenników, nie mających...

FULGENS CORONA GLORIAE

Encyklika pap. PiusaXII z 8 IX 1953 proklamująca —> rok maryjny (1954) dlauczczenia 100 rocznicy ogłoszenia dogmatu o —» niepokalanympoczęciu NMP (AAS 45(1953) 577-592).

Przypominając dogm. orzeczenie pap. Piusa IX z 1854,potwierdzone 1858 objawieniami w Lourdes, Pius XII zaakcentował,że przywilej...

IESU, CORONA CELSIOR

Hymn w laudesach modlitwwspólnych wspomnienia świętego mężczyzny, umieszczony wLH (I 1172, II 1641-1642, III 1505-1506, IV 1489-1490, niewprowadzony do LG); tekst także AL LI 132; tłumaczeniepol. Karyłowski (261-262), Gładysz (234-236); przez niektórychautorów przypisywany jest Ambrożemu (PL 17,1220),mimo...

IESU CORONA VIRGINUM

Hymn z modlitw wspólnycho świętych dziewicach; w BR umieszczony był w laudesachi nieszporach, w LH tylko w nieszporach (I 1152, II1620, III 1486, IV 1470); do LG nie został wprowadzony zpowodu archaicznego ujęcia tematu wielbienia Jezusa przezdziewice; przypisywany Ambrożemu zamieszczony był m.in.w brewiarzu...