Coraz mniej

Czytaj Dalej

Świat coraz mniej chrześcijański?

Nie jest to chyba realne, ale życie społecznościchrześcijańskich w krajach muzułmańskich wydaje się coraz trudniejsze. Już wcześniej powiedziano o roli Kościołów europejskich wchrześcijaństwie, które będzie coraz mniej europejskie na płaszczyźnie międzynarodowej.

Dlaczego opakowania staja się coraz ważniejszym elementem strategii marketingowej?

Tendencją ostatnich lat jest dążenie do opakowań oszczędnych (o mniejszej masie i rozmiarach), promowanie opakowań ekologicznych, ulegających rozkładowi, opakowań wielokrotnego użytku itp.

Skrucha mniej doskonała

Sobór Trydencki (1545-1563) naucza, że skrucha mniej doskonała wystarczy do owocnego przyjęcia sakramentu pokuty, jeżeli ją ożywia nadzieja przebaczenia i postanowienie unikania nowych grzechów (por.

„Autorytet więcej niż rada a mniej niż rozkaz”

Które z cech osobowych nauczyciela uznawane są przez uczniów za najmniej pożądane, zobrazuje zestawienie cech nauczyciela negatywnego w opinii uczniów.

Prawo nadwyżek mniej niż proporcjonalnych

plony zwiększają się w coraz mniejszym stopniu.

Lepiej mniej, ale lepiej

Są również firmy, które rozszerzyły swą ofertę na różne branże, stając się konglomeratami, jak w przypadku firm tytoniowych, które interesują się coraz bardziej produktami spożywczymi.

Przyszłość chrześcijaństwa: mniej Europy czy mniej katolicyzmu?

Czy chrześcijaństwoTrzeciego Milenium będzie mniej katolickie, mniej europejskie, bardziej neoewangeliczne,ale również mniej zjednoczone i bardziej podzielone?