BEZY KODEKS, codex Cantabrigensis, kodeks D

W klasyfikacji H. von Sodena: 8 5, gr.-łac kodeks uncjalny NT, pochodzący z V-VI w.

Zawiera na 406 kartach (26 x 21,5 cm) 4 Ewangelie (w kolejności:Mt, J, Łk, Mk), większą część Dz oraz 1 kartę z fragmentem3 J ; tekst jest spisany w tzw. kolonach, czyli sekcjachtak, by poszczególne fragmenty jednej...

CODEX HADRIANEUS, Codex canonum, Collectio Dionysio Hadriana

Zbiór tekstów kan. (praw, kanonów), ofiarowany 747 przez pap. Zachariasza księciu Pepinowi Małemu, który zażądał ustalenia reguł postępowania dla przeprowadzenia reformy w Kościele; zbiór ten ofiarował też 774 pap. Hadrian I (stąd nazwa) królowi Karolowi Wielkiemu, który po rozbiciu Longobardów...