Cockney

Cockney (wym. [ˈkɒkni]) – gwara miejska języka angielskiego używana przez mieszkańców Londynu, wywodzących się z niższych warstw społecznych (klasy robotniczej). Słowo ‘Cockney’ opisuje nie tylko dialekt i akcent pochodzące ze wschodniego Londynu, ale także osobę, która używa danej...

Czytaj Dalej

COCKNEY

(wym. koknej) Rdzenny londyńczyk o wymowie charakterystycznej dla warstw niewykształconych (zwł. wschodniego) Londynu; dialekt (wschodnio)londyński; ang., 'zniewieścialec; mieszczuch'; londyńczyk ur. w zasięgu dźwięku dzwonów kościoła Bow Church- ściślej kościoła St. Maryle-Bow, stojącego w...

DZWON

Cockney.

Historia literatury angielskiej

Thomson William Cowper -Table Talk (couplets of piety) -The Task -Hymns (religious piety) -The Castaway -The Breading As Opposed To Vulgar Manners Jonathan Swift POEMS: -Gulliver’s Travels -Cadenus And Vanessa -The Journal To Stella SATIRES: -The Battle Of The Books -A Tale Of A Tub -Gulliver’s Travels -A Modest Proposal Christopher Smart -A Song To David -Jubilate Agro George Crabbe -The Library -The Village William Blake -Poetical Sketches -Songs Of ...