CELESTYN II, Gwidon z Città di Castello

zm. 8 III 1144w Rzymie, Papież od 26 IX 1143.

Był uczniem i przyjacielem P. Abélarda; 1127 mianowanykard. diakonem; 1130 opowiedział się po stronie pap. InnocentegoII przeciw antypap. Anakletowi II; 1133 uzyskał tytułkard. prezbitera;

w czasie swego pontyfikatu mianował ok.10 kard.; uchylił interdykt...

CITTÀ di CASTELLO

Staroż. Tifernum, bpstwo w środk. Włoszech w metropolii Perugia.

Początki chrześcijaństwa w C. sięgają czasów św. Krescencju-sza (zm. 396), a w poł. V w. była tu już stolica biskupia; słynnym bpem Tifernum był św. Florydiusz (VI w.); 1325 część terytorium bpstwa C. przyłączono do Kortony, a...

CITTÀ DUCALE

Dawne bpstwo w środk. Włoszech (prow. Rieti) eryg. 1502; istniało z przerwą (1505-08) do 1818, kiedy terytorium C. włączono do bpstwa L'Aquila; odtąd bpstwo tytularne.

 

C. Rivera, Elt X 503-504; R. van Doren, DHGE XII 1002.

CITTÀ della PIEVE

Bpstwo w środk. Włoszech w metropolii Perugia. Powstało w XI w. i wkrótce zostało przyłączone do bpstwa Chiusi. Miasto C. wcielił pap. Marcin V (1417-31) do Państwa Kościelnego.

Diecezję erygował 1600 pap. Klemens VIII; zabytek sztuki sakr. stanowi katedra rom.-got. (XI-XII w.) z wystrojem barokowym...