Ciśnienie Plancka

Ciśnienie Plancka – pochodna jednostka ciśnienia, oznaczana w naturalnym systemie jednostek jako pP. 4,63309 × 10Pa gdzie: - zredukowana stała Plancka, G - stała grawitacji, a c - prędkość światła w próżni. Ciśnienie Plancka jest to takie ciśnienie, które na powierzchnię kwadratu o boku równym długości Plancka, działa siłą równą sile...

Czytaj Dalej

Choroby związane z hormonami

 

FUKCJA UKŁADU HORMONALNEGO I HORMONÓW:

Układ hormonalny kontroluje ogólny metabolizm w ciągu całego życia: - koordynuje nieustannie przebiegi procesów biochemicznych

- utrzymuje określone środowisko wewnętrzne (główne hormony

przysadki, rdzenia i kory nadnerczy, tarczycy i trzustki)

- reguluje...

Ciśnienie atmosferyczne

Rozkład temperatur na powierzchni Ziemi bezpośrednio wpływa na ciśnienie atmosferyczne, czyli siłę, z jaką słup powietrza naciska na jednostkę powierzchni w wyniku swego ciężaru. Ciepłe powietrze jest lekkie, stąd nad obszarami silnie nagrzanymi unosi się do góry, przez co zmniejsza się jego nacisk...

Żywienie w nadciśnieniu tętniczym

Przez nadciśnienie tętnicze rozumie się utrwalone podwyższenie ciśnienia tętniczego (zarówno skurczowego, jak rozkurczowego) powyżej normy określanej obecnie, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jako 139 mm Hg dla ciśnienia tętniczego skurczowego ("górnego") oraz 89 mm Hg dla ciśnienia tętniczego rozkurczowego ("dolnego"). Nadciśnienie rozpoznaje się po uzyskaniu wyników wielokrotnych pomiarów, wykonywanych najczęściej powszechnie znaną metodą ...

Zabezpieczenia przed zanikiem cisnienia w układach automatyki

1. Wiadomości wstępne 1.1. Cechy charakterystyczne pneumatycznych urządzeń automatyki 1.2. Struktura przyrządowa układów automatyki z aparaturą pneumatyczną 2). Podstawowe elementy i zespoły przyrządów pneumatycznych 2.1 .- Opory pneumatyczne, 2.1.2 - Rodzaje oporów 2.2. - Kaskady pneumatyczne 2.3. - Równoważnie pneumatyczne 2.4. - Wzmacniacze pneumatyczne 2.5. - Przetworniki pomiarowe 2.6,. - Regulatory 2.7. - Pneumatyczne przyrządy liczące 2.8. - Stacyjki ...

SERCE PŁUCNE PRZEWLEKŁE

Istotą przewlekłego serca płucnego jest nadmierne obarczenie pracą prawej komory, prowadzące do jej przerostu, wskutek przewlekłych chorób tkanki płucnej lub naczyń płucnych. Przerost prawej komory jest  zjawiskiem wyrównawczym, utrzymującym wydolność krążenia; w miarę zwiększania obciążenia...

Rozkład ciśnienia na Ziemi

Dążność powietrza do wyrównywania różnic ciśnienia powoduje, że wyże baryczne słabną, niże natomiast wypełniają się. Mimo tego procesu w rozkładzie ciśnień na Ziemi można wyróżnić strefy obniżonego lub pod­wyższonego ciśnienia utrzymujące się na danym obszarze przez dłuższy okres czasu...

Zmiana temperatury i ciśnienia w głębi Ziemi

Przesuwając się od powierzchni Ziemi w kierunku jej jądra, notowane są wyraźne zmiany temperatury i ciśnienia.

Powierzchnia Ziemi nagrzewana jest przez Słońce, co decyduje o zróżni­cowaniu termicznym powierzchni w zależności od szerokości geograficz­nej. Dobowe zmiany temperatur wywołane tym...

Węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziem. - WYDOBYCIE, PRZERÓB I ZASTOSOWANIE

ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY:

Przy poszukiwaniu tych surowców stosuje się trzy metody: grawimetryczną i magnetyczną, polegające na mierzeniu różnic siły grawitacji oraz magnetyzmu ziemskiego, oraz metodę sejsmiczną, polegającą na wywoływaniu fal sejsmicznych poprzez detonacje małych ładunków wybuchowych...

Gospodarka wodna organizmów

Dyfuzja prosta - samorzutne wyrównywanie stężenia substancji wskutek mieszania się cząsteczek. Dyfundują substancje wystarczająco małe by przejść przez pory błonowe lub tak dobrze rozpuszczalne w tłuszczach, że przenikają przez zrąb fosfolipidowy błony. Kierunek przemieszczania substancji jest zgodny...

NAPIĘCIE PŁUCNE

Płuca są narządem wydrążonym z drzewiasto rozgałęzionym światłem, przy czym tchawica stanowiłaby pień drzewa a oba płuca jego korony. Na szczególną uwagę zasługuje. że ściany tych wydrążonych przestrzeni, które tworzą płuca, są umocowane prawie wyłącznie w jednym tylko miejscu w obrębie...

Kiedy stosuje się badania screeningowe u dorosłych?

U dorosłych badania przesiewowe podejmuje się wtedy, gdy przyjdą do lekarza z określonym pro­blemem. Wyniki badań pomagają lekarzowi posta­wić diagnozę albo kontrolować postępy choroby. Na przykład ludziom cierpiącym na choroby serca i naczyń krwionośnych można zalecić regularny pomiar ciśnienia...

Co to jest ciśnienie krwi?

Ciśnienie krwi pompowanej przez serce jest różne w różnych tętnicach i tętniczkach. Najwyższą wartość, zwaną ciśnieniem skurczowym, osiaga przy skurczu serca, potem stopniowo obniża się do minimalnego poziomu, ciśnienia rozkurczowego, przed rozpoczęciem następnego skurczu. Zatem ciśnienie krwi...

Co to jest niedociśnienie krwi?

Zbyt niskie ciśnienie występuje wtedy, gdy człowiek straci sporo krwi, przechodzi atak serca albo znajduje się w końcowym stadium jakiejś choroby. Bardzo niskie ciśnienie oznacza, że zbyt mała ilość krwi, a co za tym idzie, zbyt mała ilość tlenu dopływa do mózgu i innych najważniejszych narządów...

Co to jest nadciśnienie krwi i jakie powoduje zagrożenia?

Zbyt wysokie ciśnienie krwi może być spowodowane przez guz nadnercza, ponieważ dochodzi wtedy do wydzielania nadmiernej ilości adrenaliny. Adrenalina, wydzielana przez gruczoły nadnerczy umieszczone na nerkach, pobudza serce, podnosi ciśnienie krwi i przyspiesza jej krążenie w mięśniach. Chociaż...

Jaki jest wpływ zmiany ciśnienia na ciecze i gazy?

Zwykle mówi się, że woda zamarza w temperatu­rze 0°C, a wrze w 100°C, jednak jest to prawdą jedynie! dla normalnego ciśnienia atmosferyczne­go. Zmiana ciśnienia zmienia także temperaturę w jakiej woda zmienia stany skupienia. Zwięk­szenie ciśnienia obniża temperaturę topnienia lodu, czy też...

Jakie są choroby serca?

Zwężenie naczyń krwionośnych zazwyczaj powoduje dusznicę bolesną, uczucie bólu lub silnego ucisku w klatce piersiowej, wywołane poważnym zmniejszeniem ilości krwi dopływającej do mięśnia sercowego. To może być pierwszy sygnał choroby serca. Zwolnienie przepływu krwi powoduje także zakrzepicę...

Czym jest ciśnienie krwi?

Problemy z ciśnieniem krwi znane są wielu ludziom i należą do poważniejszych przyczyn złego stanu zdrowia. Regularny pomiar ciśnienia pozwala wcześnie zauważyć niepokojące objawy, a stosowana kuracja zwykle nie przeszkadza w prowadzeniu normalnego życia. W czasie pomiaru ciśnienia krwi odczytujemy...

Jak mierzyć ciśnienie krwi?

Lekarze i pielęgniarki mierzą ciśnienie krwi za pomocą tak zwanego ciśnieniomierza. Wokół ramienia pacjenta owija się gumowy mankiet, który następnie zostaje nadmuchany. Dzięki temu duża tętnica w przedramieniu zostaje ściśnięta, a przepływ krwi na chwilę zatrzymany. Następnie powoli wypuszcza...

Czym jest niskie ciśnienie krwi - niedociśnienie?

Niskie ciśnienie krwi - niedociśnienie - raczej nie sprawia poważniejszych problemów, o ile nie jest objawem rzadkiego zaburzenia zwanego chorobą Addisona. Osoba z niedociśnieniem może mieć zawroty głowy albo nawet zemdleć, jeśli gwałtownie wstanie. Dzieje się tak dlatego, iż odruchy dostosowujące...

Czym jest wysokie ciśnienie krwi - nadciśnienie?

Wysokie ciśnienie krwi - nadciśnienie - może powodować poważne problemy. Przejściowe podwyższenie ciśnienia po wysiłku fizycznym czy stresie, które szybko powraca do stanu normalnego, rzadko bywa powodem do niepokoju. Z drugiej strony długotrwałe nadciśnienie w poważny sposób obciąża serce i...