Ciosa

Ciosy żyjące w rzekach płyną w ich górę, z mórz wstępują do rzek, w jeziorach podpływają do brzegów.

Ciosa

W ZSRR odławia się duże ilości ciosy; sprzedaje się przede wszystkim soloną i suszoną.