Cieszyn

Cieszyn

Czytaj Dalej

CIESZYN

Gałicz, Cieszyńskie kościoły parafialne na przestrzeni wieków, Cieszyn 1939; G. Kneifel, Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden in Polen ¡555-1939, Vierkirchen 1972,222-228; MAChP 1215-239; Cieszyn.

CIESZYN i literatura

CIESZYN, miasto w woj. , Cieszyn 1916; Z.

Cieszyn

Miasto na Pogórzu Śląskim, nad Olzą, węzeł dróg. 38 tys. mieszkańców. 

Pierwsze wzmianki w 1155, w XII w. siedziba kasztelanii, prawa miejskie w 1364, liczne przywileje z XV i XVI w. powodują rozwój, któremu kres kładzie pożar w 1789 całkowicie niszczący miasto. W 1920 został podzielony granicą...