Cierpienia młodego Wertera

Cierpienia młodego Wertera

Czytaj Dalej

Romantyczna koncepcja miłości – Cierpienia młodego Wertera

Werter ma świadomość, że ukochana także darzy go uczuciem (czego dowodem może być ostatnia scena, kiedy czytając Pieśni Osjana obydwoje wybuchają płaczem, gdyż wiedzą, że nie jest im dane przeżyć miłości) i dlatego nie chcąc jej narażać na cierpienie, postanawia odebrać sobie życie.

"Ostoja polskości" czy "Świat zepsuty"? literacki wizerunek szlachty w ocenie młodego Polaka.

"Ostoja polskości" czy "Świat zepsuty"? literacki wizerunek szlachty w ocenie młodego Polaka.

 

WSTĘP: 

Oczywiście ten ważny stan społeczny musiał jako bohater znaleźć się na kartach literatury, tym bardziej, że pisarze wywodzili się w przeważającej większości z tej grupy, a więc pisali o...

Wieś Jako temat literacki w twórczości pisarzy Młodej Polski i dwudziestolecia miedzywojennego.

Wieś Jako temat literacki w twórczości pisarzy Młodej Polski i dwudziestolecia

miedzywojennego.

I. WSTĘP:

l. Sielankowy obraz wsi w literaturze nurtu ziemiańskiego (M. Rej, J. Kochanowski, J. Ch. Pasek).

2. Wzmianki o krzywdzie chłopskiej (M. Rej, W. Potocki, H. Kolłątaj, S. Staszic). 3. Odkrycie...

Uzasadnij, że słowa St. Żeromskiego “jestem towarzyszem tych, którzy cierpią, walczą, dążą do wolności” były myślą przewodnią jego utworów.

Przedstawione są także cierpienia psychiczne matki, która zmuszaona do całodziennej pracy nie może zająć się zostawionym w chałupie dzieckiem. Wymaga ona jednak wiele wysiłków, wyrzeczeń i cierpień.

Obraz inteligencji i mieszczaństwa w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego

Pani Kolichowska ma świadomość, że świat jest źle urządzony i ona mogłaby go pomóc zmienić, czy choć spróbować, lecz z wygodnictwa nie chce się jej tego robić: “Ja ci wcale nie powiadam, że świat jest dobrze urządzony i że każdy ma co mu trzeba, ja tylko nie chcę sama jedna cierpieć za to, że jest urządzony źle”.

Obraz inteligencji i mieszczaństwa w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego

Pani Kolichowska ma świadomość, że świat jest źle urządzony i ona mogłaby go pomóc zmienić, czy choć spróbować, lecz z wygodnictwa nie chce się jej tego robić: “Ja ci wcale nie powiadam, że świat jest dobrze urządzony i że każdy ma co mu trzeba, ja tylko nie chcę sama jedna cierpieć za to, że jest urządzony źle”.

Cierpienie w literaturze

Goethe „Cierpienia młodego WerteraCierpienia młodego Wertera to powieść Johanna Wolfganga Goethego, najwybitniejszego przedstawiciela niemieckiego preromantyzmu, zwanego okresem burzy i naporu (Sturm und Drang Periode), wydana po raz pierwszy w 1774 roku.

Wstęp do motywu cierpienia

Przez takie ujęcie przebiegu i celu cierpienia “Treny” są nie tylko poetycznym zwierciadłem bólu rodzicielskiego po śmierci dziecka; są czymś dużo jeszcze większym, bo zwierciadłem każdego wielkiego cierpienia, które czującą, myślącą i wierzącą duszę chrześcijańską oczyszcza i podnosi.

Spośród utworów polskiej literatury wybierz i zaprezentuj te, które poświeciłbyś, młodym mieszkańcom Europy.

Pisali oni na ten temat, gdyż taką odczuwali potrzebę, chcieli powiedzieć światu, iż to co niesie ze sobą wojna i okupacja nie znajdzie odpowiednika w żadnym ludzkim cierpieniu.

"Ból to radość, co jeszcze twarzy nie odkryła", napisał L. Staff w wiersz „O słodyczy cierpienia”, określając jedną z podstawowych zasad naszego istnienia.

Romantyzm Cierpienia młodego Wertera powieść ma formę listów pisanych przez tytułowego bohatera do przyjaciela.

ROMANTYZM A MŁODA POLSKA (NEOROMANTYZM)

ROMANTYZM A MŁODA POLSKA (NEOROMANTYZM)

Jedno z imion tej epoki brzmi : neoromantyzm. W przypadku ej epoki możemy mówić o kulcieromantyzmu ,a też o odrodzeniu tej epoki. Tendencje te odnajdujemy już w dziełach krytyków ipublicystów nowej epoki:

* Ignacy Matuszewski : w „Słowackim i nowej sztuce” daje wyraz...

CIERPIENIE, OFIARA, WINA, KARA W TWÓRCZOŚCI A. MICKIEWICZA

Gustawa nie obchodzi nic, poza jego własnym cierpieniem - cierpi, rozpacza, wspominaukochaną, przestaje istnieć dla świata, przekreśla swoją przeszłość, pragnie śmierci. Cierpi z powodu hańbiącej przeszłości : zabójstwo Stolnika, pragnie rehabilitacji,dlatego poświęca się dla ojczyzny.

HISTORIA LITERATURY - Młoda Polska

Miłość jest w nich przedstawiona jako najwyższa ekstaza, ale jednocześnie cierpienie i walka płci.

WERTERYZM - Tragizm Wertera

Werter czuł się inny od wszystkich.

Problem cierpienia w mitologii i w Biblii

Cierpi, ale jest szczęśliwy. Hiob pozbawiony został całego mienia i dzieci, a sam, dotknięty trądem, mimo szyderczej rady żony, „aby przeklął Boga i umarł”, znosił wszystko cierpliwie, nie tracąc wiary w sprawiedliwość boską. Podobnie jak Prometeusz, cierpi za człowieka.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MŁODEJ POLSKI - SYTUACJA KRAJU

Po zrywie wolnościowym w epoce romantyzmu, zmęczony naród skierował się ku filozofii pozytywistycznej. Epoka spokoju i łagodności w dążeniu do niepodległości. Wiodącymi wartościami moralnymi była praca fizyczna i umysłowa. Popularne zawody to lekarz,  nauczyciel itp. Główną warstwą społeczną...

FILOZOFIE EPOKI MŁODEJ POLSKI

Racjonalizm i empiryzm wiązały się z kierunkiem artystycznym pozytywizmu - realizmem. Gdy w Polsce panował realizm to w innych krajach tworzyły się nowe tendencje, które po pewnym czasie dotarły do Polski. Przestał być modny realizm.

FILOZOFIE EPOKI MŁODEJ POLSKI - FRYDERYK NIETZSCHE

Niemiec. Był czołowym filozofem okresu. Stworzył on filozofię zwaną nitzscheanizmem. Była to filozofia optymistyczna. Optymizm polegał na rzeczywistości w rękach człowieka. Zakładała ona:

1.   kult indywidualizmu, nadczłowieka

Jednostką słabą i pesymistyczną należy pogardzać, a wręcz...

FILOZOFIE EPOKI MŁODEJ POLSKI - ARTUR SCHOPENHAUER

   cierpi ponieważ próby podtrzymania życia są bezskuteczne  Wyzwolić się od męk można tylko poprzez: •  odrzucenie pragnień i pożądań •  nirvana czyli stan niebytu, brak psychicznego kontaktu ze światem, była sposobem na życie bez męk, ucieczka od pragnień to jedyny sposób.

FILOZOFIE EPOKI MŁODEJ POLSKI - HENRYK BERGSON

Stworzył fiolozofię zwaną intuicjonizmem lub bergsonizmem.

1.   odrzucenie intelektu

2.   świata nie można poznać, tylko przeczuć poprzez intuicję

3.   odrzucenie racjonalizmu i empiryzmu na rzecz intuicji

4.  Koncepcja Elane Vitale, siła wewnętrzna każdego, która nim kieruje i zmusza do aktywności...