Ciałko Barra

Czytaj Dalej

BARRA CIAŁKO (chromatyna X, ciałko X)

Żeńska chromatyna płciowa, widoczna na obrzeżach interfazowych jąder komórkowych (między podziałami). Stanowi nieaktywną heterochromatynę, podlegającą częściowej kondensacji w żeńskich komórkach somatycznych.

Inaktywacja (inaczej lionizacja) następuje w zarodkach ssaków. Jest losowa i dotyczy...

Ciałko nerkowe

Ciałko nerkowe (corpusculum renis s. Malpigłri). Ciałka nerkowe występują  korze nerki w ilości 5—6 w 1 mm3; przez obie nerki przepływa dziennie około 500— 600 litrów krwi. Ciałka nerkowe są zgrupowane dokoła tętnic międzyzrazikowych i każde z nich otoczone jest «labiryntem» kręto biegnących...

Ciałko żółte w jajniku

Po pęknięciu pęcherzyka jajnikowego i wydaleniu komórki jajowej do światła pęcherzyka dostaje się zwykle nieco krwi z przerwanych naczynek krwionośnych (powstaje tzw. ciałko czerwone — corpus rubrum). Ściany jego zapadają się i fałdują, następnie zaś, pod wpływem działania hormonu...

Ciałka Hassala

Już w okresie płodowym w rdzeniu grasicy pojawiają ciałka Hassa la utworzone ze współśrodkowo ułożonych komórek siateczki. Są to twotv kształtu kulistego lub owalnego, czasem więcej wydłużone. Wewnątrz ciałka znajdu j! elementy komórkowe obumarłe lub obumierające. Czasem są to obumarłe...

BARRA

Diecezja w Brazylii eryg. 20 X 1913 jako sufr.Sao Salvador da Bahia; obejmuje 120 596 km2 i liczy 350 000mieszk., wszyscy katolicy, 9 parafii, 12 księży diec. i 7 zak.,7 zakonników, 1 dom zak. żeński, 21 sióstr (AnPont 1973).

BARRA do PIRAI REDONDA

Diecezja w Brazylii, sufr. Säo Sebastiào do Rio de Janeiro.

Utworzona została 4 XII 1922z diec. Niterói pod nazwą Barra do Pirai ; część jej terytoriumweszła 1925 w skład nowej diec. Valenca; 26 I 1965 zmieniononazwę diecezji na obecną;

diec zajmuje 6504 km2 i liczy ok.467 000 mieszk., w tym 300 000...

BIAŁE CIAŁKA KRWI (leukocyty, krwinki białe)

Bezbarwne, jądrzaste elementy morfotyczne krwi; kuliste, ale mogą przybierać również postać pełzakowatą. We krwi obwodowej w liczbie 7,5x10® komórek/ml (norma laboratoryjna: 4-10 tys./ ml). W ich skład wchodzą: granulocy-ty - ok. 60% (obojętnochłonne - neutrofile, kwa-sochłonne - eozynofile...

CIAŁKA NISSLA, tigroid

Ziarnistości zawierające rybosomy i RNA skupione w pobliżu jądra komórkowego w perikarionie komórki nerwowej. Ilość ciałek Nissla świadczy o aktywności neuronu w syntezie białek. W komórkach starych, degenerujących się, zawartość tigroidu spada.

CIAŁKA ZMYSŁOWE

Receptory czucia skórnego. Wolne zakończenia włókien nerwowych w nabłonku lub nieco zmodyfikowane receptory - łąkotki, kolby rozmieszczone w powierzchniowej warstwie skóry. Odbierają wrażenia dotyku, ucisku, bólu, ciepła i zimna oraz swędzenia i łaskotania.

CIAŁKO KIERUNKOWE (polocyt, ciałko polarne)

Mała komórka, złożona z substancji jądrowej, powstająca wskutek niesymetrycznych podziałów komórkowych w procesie oogenezy, na etapie I i II podziału mejotycznego (l-sze i gie ciałko komórkowe).

W wyniku jego podziału, z oocytu rzędu do oocytu II - rzędu (ln2c), powstaje rzędowe ciałko kierunkowe...

CIAŁKO PODSTAWOWE

Twór znajdujący się u podstawy każdej rzęski lub wici. Jest walcem, w którym znajduje się 9 grup obwodowo rozmieszczonych włókien białkowych (mikrotubul). Ciałka podstawowe połączone są systemem neu-rofibryli, co warunkuje koordynację ruchu rzęsek, np. u pantofelka.

CIAŁKO ŻÓŁTE

Struktura powstająca w jajniku z pęcherzyka Graafa po owulacji. Zawiera żółty banwnik, luteinę, oraz naczynia krwionośne. Pełni funkcje wydzielnicze, produkując progesteron. Hormon ten pobudza rozrost śluzówki macicy, przygotowując ją do przyjęcia zarodka.

Po zapłodnieniu i implantacji zarodka...

CIAŁKO RZĘSKOWE

Zewnętrzna, gruba krawędź naczyniówki w kształcie pierścienia. Znajduje się w przedniej części oka i zawiera mięsień rzęskowy połączony z soczewką. Skurcze tego mięśnia powodują zmianę krzywizny soczewki - akomodację oka. Ciałko rzęskowe wytwarza też ciecz wodnistą, wypełniającą komory...

CZERWONE CIAŁKA KRWI (erytrocyty)

Elementy morfotyczne krwi, dwuwklęsłe, plastyczne komórki, u ssaków pozbawione jądra, średnicy ok. 8 mm i grubości ok. 2pm. Biorą udział w transporcie tlenu z płuc do tkanek obwodowych i dwutlenku węgla w odwrotnym kierunku. Swoją funkcję pełnią dzięki znajdującym się wewnątrz cząsteczkom...

Elajosom, ciałko mrówcze

Struktura na powierzchni nasion niektórych roślin rozwijająca się z pozostałości sznureczka zalążka. Zawiera węglowodany, białka i tłuszcze. Wartości odżywcze elajosomów sprawiają, że są one zjadane przez mrówki, które przyczyniają się do rozsiewania nasion. Rośliny, których nasiona są...

Ciałko żółte

Po jajeczkowaniu w wyniku działania LH pozostałość po pęcherzyku jajnikowym przekształca się w ciałko żółte. W jego powstawaniu uczestniczą przede wszystkim komórki warstwy wewnętrznej osłonki pęcherzyka oraz pozostała część komórek pęcherzykowych. W zależności od tego, czy doszło do...