Ciągnik balastowy

Ciągnik balastowy

Ciągnik balastowy jest to ciągnik drogowy dociążony odpowiednim balastem, przeznaczony do ciągnięcia wieloosiowych przyczep o dużej ładowności, lub innych pojazdów o dużej masie własnej. Ma on odpowiedni balast, który zwiększa przyczepność kół pojazdu do powierzchni drogi. Jest to bardzo istotne w przypadku ciągnięcia przyczep/pojazdów nieposiadających własnego lub uszkodzony układ hamulcowy...

Czytaj Dalej

Traktory i ich zastosowanie w rolnictwie

Na początku lat sześćdziesiątych, w celu podnie­sienia komfortu jazdy, w traktorach zainstalowa­no miękkie siedzenia i skromną kabinę. Kabiny te stały się jednak przyczyną kolejnej uciążliwości związanej z prowadzeniem ciągnika - hałasu. Metalowe osłony zachowywały się jak pudło rezonansowe...

Przedsiębiorstwo transportowe

Podstawowymi środkami transportu w przewozach drogowych są samochody ciężarowe i zestawy: - ciągnik siodłowy + naczepa, - ciągnik balastowy + przyczepa.

Analiza wybranych danych statystycznych dotyczących transportu w latach 2000-2005

Jak widać na powyższym wykresie liczba ciągników balastowych i rolniczych w tysiącach w latach 2000-2003 ulegała zwiększeniu.

Transport samochodowy

Klasyfikacja ciągników wyróżnia: —    ciągniki siodłowe, które współpracują z naczepami, —    ciągniki balastowe, przystosowane do holowania przyczep o dużej ładowności, —    ciągniki rolnicze, które mogą być również wykorzystywane do ciągnięcia przyczep z nadwoziem konwencjonalnym.

KULTURA JĘZYKA

KULTURA JĘZYKA

POJĘCIE KULTURY JĘZYKA

Wyrażenie „kultura jeżyka" jest wieloznaczne. Jeśli np. mówimy o kimś, że cechuje go kultura języka, mamy na myśli to, że zna on dobrze język i potrafi się nim sprawnie posługiwać, czyli wypowiadać się w sposób zrozumiały dla słuchaczy lub czytelników...

podatek od środków transportowych

 

podatek od środków transportowych – podatek ten uregulowała ustawa z 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych. Podatkowi od środków transportowych podlegają pojazdy samochodowe, ciągniki, przyczepy, motorowery, a także wyposażone w silniki jachty, promy i łodzie.1) Obowiązek podatkowy...

Środki transportu i technologie przewozu

Środki produkcji transportu samochodowego obejmują dwie generalne grupy taborowe:

a) przeznaczone do przewozu pasażerów

b) przeznaczone do przewozu ładunków

Tabor przeznaczony do przewozów pasażerskich obejmuje swoimi ramami samochody pasażerskie i autobusy. Podstawę produkcji jednak stanowią te...

Źródła dochodu samorządu terytorialnego - Dochody z podatków i opłat administracyjnych

Przedmiotem opodatkowania są : samochody ciężarowe o ładowności od 2 – 12 ton, o ładowności powyżej 12 ton, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy o ładowności powyżej 5 ton oraz autobusy.

Francja - Historia Francji

W I tysiącleciu p.n.e. ziemie zamieszkane przez celtyckich Galów, kolonizacja grecka na południowym wybrzeżu. W 121 r. p.n.e. podbój przez Rzym południowej części (Galia Narbońska), 58-52 roku p.n.e. podbój przez Cezara reszty Galii, romanizacja, od II w. n.e. chrystianizacja; od III w. najazdy ludów...

Mazowsze - Przemysł

Region mazowiecki ma charakter przemysłowo - rolniczy, bardzo dynamicznie rozwijającą się gospodarkę i najwyższy w kraju potencjał produkcyjny. Swoją pozycję zawdzięcza głównie Warszawie i gminom podwarszawskim. Występują ogromne kontrasty w rozwoju poszczególnych obszarów oraz w poziomie życia ich...

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Zagrożenia motoryzacyjne

W Polsce co najmniej 50% pojazdów emituje nadmierną ilość tlenku węgla i charakteryzuje się nadmiernym zadymieniem spalin. Samochody osobowe i motocykle dominują w emisjach: tlenku węgla, węglowodorów i ołowiu nad samochodami dostawczymi, ciężarowymi, ciągnikami i autobusami łącznie W Polsce 25-33%...

Stany Zjednoczone Ameryki - Gospodarka

Największa potęga gospodarcza świata, wytwarza 27% (1993) produktu światowego brutto - 1. miejsce w świecie; duża koncentracja i monopolizacja kapitału; największe w świecie korporacje przemysłowe: General Motors, Ford Motor, Chrysler (branża samochodowa), Exon, Mobil (naftowe), IBM, General Electric...

Włochy - Bologna

Bolonia, miasto we Włoszech, na południowym skraju Niziny Padańskiej, nad kanałem łączącym miasto z rzeką Rene (uchodzi do Morza Adriatyckiego), u podnóży Apeninów, na północ od Florencja, stolica regionu Emilia-Romania i ośrodek administracyjny prowincji Bolonia. 385 tys. mieszkańców (1996)...

Silniki - SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY

Silnik cieplny o spalaniu wewn., w którym ruch tłoka jest wywołany ciśnieniem spalin powstających przez spalanie mieszanki palnej (paliwowo-powietrznej) wewnątrz cylindra silnika; powszechnie są stosowane silniki spalinowe tłokowe o posuwisto-zwrotnym ruchu tłoka (suwowe), zw. krócej silnikami spalinowymi...

Czołgi Polskie

Polskie tankietki serii TK

W 1928 , angielska spółka Vickers Armstrong wyprodukowała dwa modele czołgu Vickers Carden Loyd Mark VI ich projekt przyciągnął uwagę kręgów wojskowych na świecie. W połowie 1929 , Polska nabyła pojedynczą tankietkie Mark VI i poddano ją próbą 20 czerwca 1929 w okolicach...

Czołgi Niemieckie

Na stronie tej pragniemy opisać broń pancerną użytą w II Wojnie Światowej, której egzemplarze mogły się znajdować na terenie polski. Powyższe zestawienie ma pomóc wam w poszukiwaniu i identyfikacji broni pancernej. Często w opowiadaniach naocznych świadków każdy zatopiony pojazd na gąsienicach to...

Niemieckie Działa Samobieżne

Samobieżne działa przeciwpancerne:

Panzerjäger I

Marder I; II; III

Nashorn (Hornisse) Sd.Kfz. 164

Panzerjäger I

To samobieżna lekko opancerzona armata przeciw pancerna powstał w oparciu o podwoziu lekkiego czołgu PzKpfw I. Działo to było uzbrojone w armatę 47 mm zdolną przebić pancerz 55 mm z...

Polacy w kampanii włoskiej

Już od roku 1940 marynarze polscy oswajali się z akwenami Morza Śródziemnego. Działały tu bazujące w Gibraltarze kutry służby specjalnej, przewożąc z okupowanych przez wroga wybrzeży rozbitków wojskowych z kampanii francuskiej, ochotników, polityków, agentów wywiadu. W eskorcie wielkiego konwoju...

Polacy w walkach o Zachodnią Europę

"Strzelcy! Przypada Wam w udziale ten ogromny zaszczyt, że wy pierwsi ruszacie na pole walki i macie ponieść w obce strony honor polskiej armii (...) Strzelcy! Na Was zwrócone są dziś oczy wszystkich towarzyszy broni, wszystkich towarzyszy tułactwa. Jutro zwróci się do was umęczony Kraj, by w Waszych...

Zanurzenie okrętów podwodnych

Przygotowując się do zanurzenia, okręt wypełnia swoje zbiorniki balastowe wodą tak, by ważył tyle, ile waży wypierana przezeń woda. Gdy planowany jest dłuższy pobyt na powierzchni wody, opróżnia się zbiorniki balastowe, wtłaczając doń sprężone powiełze.