Chrzan

Jest to bylina z rodziny Krzyżowych (Cruciferae), spotykana w Europie i Azji. W Polsce rośniedziko na polach i w ogrodach. Bywa też uprawiana do celów spożywczych. Służy jakoprzyprawa dietetyczna.Chrzan wytwarza pod ziemią grube, białe, rozgałęzione, mięsiste korzenie. Łodygi ma do 50cm wysokie. Liście...

Chrzan pospolity

Jest to bylina o długim, walcowatym korzeniu, dużych liściach podługowatojajowatych i wysokiej łodydze zakończonej wielokwiatowym gronem złożonym. Kwiaty drobne, białe. Owocem jest prawie kulista łuszczynka. Gatunek ten pochodzi z południowo-wschodniej Europy, skąd w okresie średniowiecza dostał się...

Chrzan

W średniowieczu miał przede wszystkim negatywne znaczenie symboliczne: oznaczał kłótnię i spór. Ponieważ podobnie jak burakowi przypisywano mu pokrewieństwo ze złymi duchami, przeto chrzan i buraki niejednokrotnie święcono, tj. unieszkodliwiano.