Chruszczow

Czytaj Dalej

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Upadek Chruszczowa

Chruszczow przybył na jego obrady, gdy sprawa była już przesądzo­na. Typowy przedstawiciel stalinow­skiego aparatu, słabo wykształcony i nieufny Chruszczow zdołał zrozumieć potrzebę zerwania z najostrzejszymi przejawami stalinizmu.

Przejawy odprężenia międzynarodowego w dobie Chruszczowa

1955 Chruszczow jedzie do Belgradu by doprowadzic do normalizacji stosunkow z Jugoslawia,przeprasza Tito -Chruszczow w przeciwieństwie do Stalina wyjeżdżał z kraju -ponowne nawiązanie stosunkow dypl.

Europa Środkowa i Wschodnia w stalinowskim imperium (1945 - 1955) - Oznaki rozpadu imperium. Upadek Berii. Nikita Chruszczow

Chruszczow podjął w 1954-5 roku szereg poważnych posunięć w polityce zagranicznej (nawiązanie stosunków dyplomatycznych z RFN po moskiewskiej wizycie Adenauera i uwolnieniu reszty - choć nikt nie był w stanie stwierdzić czy wszystkich -jeńców niemieckich), konferencje w Genewie i Berlinie, ofic­jalna wizyta w W.

XX zjazd KPZR i główne tezy tajnego referatu Chruszczowa

Chruszczow skrytykował kult jednostki, promowanie siebie na „półboga”, chęć autorytetu we wszystkich kwestiach.