Jak chronić glebę przed zniszczeniem?

Podobne zadanie mają niskopienne rośliny motylkowe, które rosną pomiędzy drzewami kau­czukowymi i chronią glebę przed ulewnymi desz­czami tropikalnymi.

Czy turystyka chroni przyrodę czy ją niszczy??

Czy turystyka chroni przyrodę, czy ją niszczy? Wśród nich najwyższą formę mają parki narodowe, potem Krajobrazowe, Obszary Chronionego Krajobrazu oraz Rezerwaty Przyrody.

JAK CHRONIĆ DZIECI PRZED MOLESTOWANIEM?

Wykorzystywanie seksualne dziecka (molestowanie) to włączenie dziecka w aktywność seksualną, której nie jest ono w stanie w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody i/lub na którą nie jest dojrzałe rozwojowo i nie może zgodzić się w ważny prawnie sposób i/lub która jest nie zgodna z normami...

Jak chronić lasy?

Las, aby prawidłowo się rozwijał, musi być właś­ciwie pielęgnowany. Sekret polega na tym, by wy­cinać jedynie tyle drzew rocznie, ile w tym samym czasie osiągnie wiek wyciętych. Trzeba więc wy­cinkę starannie planować. Jedną z metod planowej wycinki jest wycięcie wszystkich drzew z danego obszaru...

Jak chronić zasoby wodne?

Woda podziemna jest niezwykle istotna dla roz­woju rolnictwa i przemysłu. Wykorzystuje sieją również w gospodarstwach domowych. Na przy­kład w USA 20% zużywanej przez cały kraj wody pochodzi z zasobów wody podziemnej. Niestety w wielu rejonach, np. w znanej z rozwiniętego rol­nictwa Kalifornii oraz w...

Czy państwa powinny chronić rodzimy rynek medialny? Zagrożenia i wyzwania

Lata dziewiędziesiąte i początku XXI wieku nacechowane były niesamowitą zdolnością, do coraz szybszego przepływu informacji i adaptacji tzw. mediów światowych na grunt krajowy. Rozrost potrzeb odbiorców, a także możliwości nadawców, pozwoliły znacznie urozmaici ofertę i wzbogacić ją tak, aby gusta poszczególnych klientów mogły być zaspokojone. Mass media zaczęły pokazywać świat z różnych perspektyw i różnych punktów widzenia. Szczególną rolę w całym ...

Chrońmy przyrodę, bo jest bardzo ważna

Pewnego ranka dzieci bawiły się na łace wśród kwiatów,drzew,oraz strumyczka. Gdy dorosły postanowiły,że zostaną przyjaciółmi.Tak się stało.Zaplanowały,że gdy będa miały po dwadzieścia lat wyjada razem na wakacje na których będzie piękne morze,mnóstwo kwiatów,zwierząt których niema w ich miescie i kraju oraz,że będzie tam dużo pamiatek które bedą mogli ze sobą zabrać. Dzieci mają po dziesięć lat:Ania,Tomek,Karolina i Kamila.Zostało jeszcze dziesięć lat ...