Chorwacja

Chorwacja

Czytaj Dalej

Chorwacja

6 Religia 13 ROZDZIAŁ II „REGIONY TURYSTYCZNE CHORWACJI” 15 2. 7 Chorwacja środkowa 174 a) Karlovac 174 b) Jeziora Plitwickie 175 ZAKOŃCZENIE 178 SPIS ILUSTRACJI 179

DZIAŁALNOŚĆ GRZEGORZA VII - W Czechach, na Węgrzech i w Chorwacji

Chorwacja dalmatyńska uczyniła to szybciej, za panowania Zwonimira (1075-1089).

CHORWACJA, Hrvatska

Republika związkowa, wchodząca w skład Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii; składa się z 4 krain hist.: Ch. właściwej, Sławonii, Dalmacji i Istrii;

zajmuje 56 538 km2 i liczy 4,4 min mieszk., z których 79,4% stanowią Chorwaci, 13,3% Serbowie, 1,2% Węgrzy, 1,1% Słoweńcy, a 5% Włosi...

CHORWACJA, Hrvatska - DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA

Chrześcijaństwo docierało na terytorium dzisiejszej Ch. już w końcu II w., a w III i IV w. przyjęło się powszechnie.

1. Starożytność — Za ces. Waleriana, ok. 257, śmierć męczeńską ponieśli bpi Wenanty i Dujam; z Dalmacji pochodził pap. Kajusz (283-296); wielu chrześcijan umęczono za ces...

CHORWACJA, Hrvatska - DZIEJE TEOLOGII

Początki teologii w Ch. sięgają przełomu XIII-XIV w., chociaż już na przełomie XI-XII w. powstała kośc. Kromka Prezbitera z Doclei, a archidiakon Tomasz ze Splitu (zm. 1268) napisał Historia salonitana (wyd. A 1666).

1. Średniowiecze i odrodzenie — Pierwszym teologiem chorw. był bp Zagrzebia bł...

CHORWACJA, Hrvatska - MUZYKA SAKRALNA

Linia rozwoju muzyki rei. w Ch. przebiega od najstarszych zachowanych zabytków chorału gregoriańskiego (XI w.) i luźnych wzmianek o kantorach i organistach (XIV w.), poprzez pierwszy zapis pieśni rei. w języku nar. (1320), do nurtu twórczości profesjonalnej (od XVI w. do czasów współcz.); równolegle...

CHORWACJA, Hrvatska - SZTUKA SAKRALNA

W jej zakres wchodzi sztuka dawnych plemion chorw. zamieszkujących tereny Dalmacji (II), Ch. właściwej oraz Panonii Posawskiej, o wyraźnych powiązaniach ze sztuką Słowenii.Sztuka sakr. z okresu chrystianizacji Ch. nie przedstawia wyrazistego obrazu; poza drobnymi wyrobami z okresu przedrom. i rom. zachowało...

CHORWACJA, Hrvatska - LITERATURA RELIGIJNA

Najstarsze zabytki piśmiennictwa chorw. powstały w języku cerkiewnosłowiańskim w związku z żywą tu tradycją działalności św. Metodego i jego uczniów; alfabetu głagolickiego używano powszechnie aż do XV w., a jedynie na pd. posługiwano się wcześniej cyrylicą.

Dopiero w XV w. wprowadzono alfabet...