Choroby somatyczne

Czytaj Dalej

Czy choroby somatyczne mają wpływ na CUN i jakie są ich konsekwencje dla rozwoju dziecka?

Niedożywienie powstałe w wyniku choroby somatycznej lub wskutek niedostatecznego odżywiania jest następną przyczyną uszkodzenia CUN (ze względu na niedostarczanic materiału budulcowego i energetycznego).

Style radzenia sobie z chorobą

Wymienione powyżej okoliczności wpływają na procesy poznawcze i utrwalają się jako tak zwany obraz własnej choroby, koncepcja choroby czy teoria choroby. Wszystkie te skutki choroby są podstawą dla tak zwanego bilansu choroby .

Choroba niedokrwienna serca.

Choroba wieńcowa Choroba wieńcowa (choroba niedokrwienna serca) jest zespołem chorobowym charakteryzującym się stałym lub napadowym niedokrwieniem serca spowodowanym znaczącym zwężeniem (niekiedy - zamknięciem) światła tętnic wieńcowych, odżywiających mięsień serca.

Wpływ chorób genetycznych na życie człowieka

Choroby genetyczne są chorobami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. W ostatnich latach udokumentowano na podstawie obserwacji klinicznych, że RZS należy leczyć specyficznymi lekami juz w początkowym stadium choroby, ponieważ leczenie objawowe nie powstrzymuje rozwoju choroby.

Choroby związane z hormonami

Choroby wywołane złą wydolnością nadnerczy:ADDISONA CHOROBA (cisawica) jest przewlekłą chorobą wywołaną niedoczynnością kory nadnerczy.

Dieta dla osób z chorobą Parkinsona

** Rehabilitację i fizykoterapią; Regularny udział w zajęciach rehabilitacji ruchowej wyraźnie zmniejsza parkinsonizm w początkowym okresie choroby, korzystnie wpływa na stan psychiczny, ogranicza bóle towarzyszące chorobie, poprawia równowagę i chód, utrzymuje prawidłową sylwetkę ciała oraz opóźnia wystąpienie zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, na które osoby z chorobą Parkinsona są szczególnie narażone.

Rozmnażanie

Ale nie oznacza to cofnięcia się choroby. Jednak choroba ta występuje rzadko. Obecnie choroba ta jest nieuleczalna, choć leczenie środkami farmakologicznymi opóźnia rozwój choroby.

Pedagogika terapeutyczna dzieci przewlekle chorych - Psychologiczne koncepcje przewlekłej choroby

Ujemne skutki choroby w rozwoju psychicznym dziecka są takie same, jak skutki innego rodzaju czynników i sytuacji stresujących dziecko czy stanowiących dla nie­go źródło frustracji, deprywacji potrzeb lub traumatyzacji psychicznej.

Rozwój pojęcia „zdrowie”

Brak tej równowagi, czyli choroba wg tych prastarych poglądów jest wynikiem działania szeregu czynników, takich jak brak snu, małej ruchliwości fizycznej ciała oraz niezgoda rodzinna i społeczna [Capra 1983].

Choroba przewlekła, umieranie i żałoba

Każdy człowiek w swoim życiu doświadczy odejścia bliskiej osoby, a wcześniej niekiedy jej choroby przewlekłej, każdy będzie musiał sobie poradzić z żałobą, a w swojej późnej starości sam doświadczy choroby i będzie musiał przygotować się do śmierci.

ŹRÓDŁA POWSTANIA PSYCHOLOGII ZDROWIA I JEJ STATUS

W tym nurcie powstały też pierwsze teorie obrazu choroby, koncepcji choroby i zachowań zdrowotnych, które można znakomicie wykorzystać do tworzenia wiedzy o przekonaniach zdro­wotnych.

Choroba Alzheimera - Informacje ogólne

Natomiast mikrobiolog Alan Hudson z Wayne State University oświadczył, że badania nad bakteryjnym podłożem tej choroby podjeto gdy powstały podejrzenia, że występują pewne wspólne przyczyny tej choroby oraz arteriosklerozy.

Choroby układu pokarmowego - Choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego

Choroba jest wywołana zakażeniem jajami glisty ludzkiej. Jeżeli inwazja była liczna, objawy chorobowe występują szybko. W przebiegu choroby może dojść do ciężkich zaburzeń neurologicznych i psychicznych.

Choroby wywołane złą odpornością organizmu

Choroby powstające wskutek niedostatecznej odporności organizmu Choroby powstające wskutek niedostatecznej odporności organizmu występują przede wszystkim w wieku dziecięcym.

CHOROBA PARKINSONA - Jak często występuje choroba Parkinsona

Ponieważ jest to choroba występująca głównie w starszym wieku, ok.

Czym są choroby tropikalne i pasożytnicze?

Choroby szerzą się za pośrednictwem różnych owadów. Do infekcji przenoszonych przez komary należą: malaria, choroba wirusowa o nazwie gorączka denga i różne robaczyce, jak filarioza i żółta febra.

Co to jest choroba Parkinsona?

Objawy choroby Par­kinsona polegają na niekontrolowanym drżeniu lub powtarzających się ruchach niektórych części ciała oraz zwiększających się trudnościach w chodzeniu i mówieniu. Choroba atakuje ludzi powyżej 75 roku życia, jest nieuleczalna, ale objawy można złagodzić lekami, na przykład L-dopa.

Alkohol i alkoholizm

Nadal niewielu Polaków zdaje sobie sprawę, że opisany schemat odnosi się do końcowego stadium choroby alkoholowej, która w swych mniej rażących i widocznych z zewnątrz fazach obejmuje znacznie szerszy krąg osób.

Choroby wieku starczego

Powoduje także zanik mięśni i zrzeszotnienie kości, niekorzystnie wpływa na przemiany ustrojowe i sprzyja chorobie zakrzepowo-zatorowej, nadciśnieniu, miażdżycy, otyłości, chorobie zwyrodnieniowej, chorobom przewodu pokarmowego.

Patologia głosu

Są to wszelkiego rodzaju wrodzone zaburzenia rozwojowe krtani, zniekształcenia mechaniczne na skutek rożnych urazów, powodujące zwykle upośledzenia czynności mięśni krtaniowych, zniekształcenia mechaniczne na skutek różnych urazów, powodujące zwykle upośledzenie czynności mięśni krtaniowych, choroby o etiologii onkologicznej, zaburzenia czynnościowe wywołane gruźlicą, chorobami reumatycznymi, patologią gruczołów dokrewnych.