Chorągiew

Czytaj Dalej

CHORĄGIEW

Płat materiału o określonych barwach, godłach, przytwierdzony do drzewca, będący znakiem państwa, ziemi, miasta, organizacji wojskowej, społ., politycznej, kościelnej itd.; łac. \exilla, fr. drapeau od drap 'materia, sukno', nm. Fahne od st.-g.-nm. fano 'materia, płachta', cześ. korouhev, ros. chorugw\...

CHORĄGIEW

Od czasów rzymskich znak i symbol wojskowy, od średniowiecza — znak i symbol państwa, Kościoła oraz organizacji społ.; składa się z pionowego (nośnego) i poziomego drzewca z przymocowanym płatem zwieszającej się tkaniny o określonych barwach; odmianą ch. jest sztandar (łac. vexillum), składający...

„CHORĄGIEW MARYI"

Miesięcznik wyd. w Tuchowie 1904-25 jako organ sanktuarium maryjnego redemptorystów (3000 egz.), a 1926-39 jako organ Arcybractwa MB Nieustającej Pomocy (10 000 egz.);

w celu szerzenia jej czci ogłaszał podziękowania za odebrane łaski oraz artykuły rei. utwierdzające owoce misji lud. prowadzonych w Polsce...

Chorągiew, proporzec, sztandar

Znak i symbolwojsk, od czasów rzym., od średniowiecza także państw.,rodowy, korporacyjny, kość; składa się z płatamaterii jedno- lub wielobarwnej, często drogocennej,zdobionej haftem, aplikacją lub malowidłami, osadzanejna drzewcu bezpośrednio lub za pomocą poprzecznegodrążka.

Ch. wojskowe: w...