Chirurdzy

Chirurdzy

Czytaj Dalej

PERCY Pierre-Franęois (28 X 1754 - 18 II 1825), franc. chirurg wojsk.

Sam był przykładem ofiarności i poświęcenia, w 1793 jako naczelny chirurg Armii Mozeli przeniósł pod ogniem przez most na Renie jednego z rannych ofic. chirurgów wojsk.

LARREY Dominique-Jean (6 VII 1766 - 25 VII 1842), naczelny chirurg gwardii franc.

Wymagał od podległych mu chirurgów, aby opatrywali rannych już na placu boju, nie czekając, aż zostaną wyniesieni na tyły. Zarzucano mu jednak, że zbyt pochopnie decydował się na takie zabiegi i że inni chirurdzy uratowaliby rannych od kalectwa.

WILKOŃSKI (JÓZEF MŚCISŁAW) AUGUST(YN), pseud. Au. Wi., chirurg filozofii

, chirurg filozofii, ur. , chirurg filozofii, kawaler krzyża naturalnego (1840-1851), w: Sylwetki i szkice literackie, Kr.

DESGENETTES Nicolas-Rene (23 V 1762 - 3 II 1837), chirurg franc., naczelny lekarz WA

Ur. w Alenęon, dep. Orne. Pochodził ze szlacheckiej rodziny normandzkiej. Studia medyczne ukończył w Montpellier. Po wybuchu Rewolucji uznał, że z racji pochodzenia najlepszym zabezpieczeniem będzie dla niego służba wojsk.

W 1793 spotkał w oberży we Frejus Bonapartego i zaprzyjaźnił się z nim...