Chanson

Czytaj Dalej

Bohater heroiczny w eposie Homera i chanson de geste – wykaż różnice i podobieństwa.

 

Od Homera rozpoczęła się historia literatury europejskiej. Był on pierwszym epikiem. Autor w swoich eposach stworzył stworzył bohatera heroicznego.

W Średniowieczu powst. termin pieśni o czynach (chanson de geste). Pieśni te rozpowszechniały wzór rycerza, którego niektóre cechy odpowiadały cechom...

CHANSON

(wym. sza są) Fr., 'pieśń', średniowieczne francuskie chansons, były to pierw, poematy przeznaczone do śpiewu a., jak chansons de geste (zob.), opowiadały o czynach bohaterów i były wczesną formą epopei. W XII i XIII w. nazywano tak również liryczne poematy miłosne typu prowansalskiego o pięciu...

Przemiany chanson

Nie wszystkie piesni tworzone we Francji w XVI wieku miały charakter programowy, nie wszystkie były tak pogodne, jak utwory wokalne kompozytorów pokoleniaJannequina.

Za sprawa poety francuskiego Pierre Ronsarda, przewodnika duchowego grupy poetyckiej „Plejada" i załoonej w r. 1570 Academie de Poesie et de...