Chałupki

Czytaj Dalej

CHAŁUPKA JÁN

ur. 28 X 1791 w Horná Mičina, zm. 15 VII 1871 w Března, Słowac. komediopisarz, twórca dramaturgii słowackiej. Był pastorem ewangelickim.

Twórczość Ch. zapoczątkowała komedia z życia prowincjonalnej inteligencji Koctir-kovo (Levoča 1830); nast. komedie są słabsze, ale ważne dla ożywienia życia...

CHAŁUPKA SAMO

ur. 27 II 1812 w Horná Lehota, zm. 19 V 1883 tamże, Poeta słowac, słowianofil.

Był pastorem ewang. (od 1834); współdziałał w założeniu towarzystwa lit. Literáma Jednota; jako czołowy przedstawiciel romantyzmu w Słowacji był autorem pieśni o motywach lud. i żołnierskich, ballad hist, oraz poematu o...

CHAŁUPKA SAMUEL

ur. ok. 1600 w Partizánská L'upca, zm. 1668 w Trenczynie, Pisarz słowacki.

Był pastorem ewang.; jest autorem barokowych traktatów rei. i kazań Threnos domus Guzithianae (1641), Ne communicaveris peccatis alienis (1651), Idea Zittkio Johannea (1655), Slzavé kvílení vdov a syrotkü (1658), Kázaní pohřební...