Cesarski

Czytaj Dalej

Muchomor cesarski

Możliwość popełnienia pomyłki: można muchomor cesarski pomylić z muchomorem czerwonym. Uwagi ogólne: muchomor cesarski był w starożytności uważany za przysmak godny cesarskiego stołu, stąd też i jego nazwa.

PAŃSTWO FRANKÓW - KORONACJA CESARSKA KAROLA

Piotra i włożył mu na głowę diadem cesarski (25 XII 800). 812 Konstantynopol uznał tytuł cesarski Karola.

Ustawodawstwo cesarskie za pryncypatu i dominatu

Ustawodawstwo cesarskie okresu pryncypatu rozwinęło się z wniosków ustawodawczych cesarza, kierowanych do zgromadzeń ludowych i senatu. Za dominatu ustawy cesarskie spisano w kodeksy: gregoriański, hermogeniański i uznany prawnie teodozjański z 438 roku n.

Konstytucje cesarskie

Mandaty (mandata) – były to instrukcje dla namiestników zarówno w prowincjach cesarskich jak i w senackich, bądź też dla innych urzędników cesarskich.

Co to jest Cesarskie Cięcie?

W bardzo nagłych okolicznościach, kiedy pojawiają się poważne trudności, lekarz przeprowadza operację o nazwie cesarskie cięcie. Zdarza się, że cesarskie cięcie jest przewidziane z góry i zaplanowane przez lekarza.

PAPIESKO-CESARSKA WOJNA 1081-1084

Wkrótce potem papież zmarł; obie strony - Papiestwo i Cesarstwo Święte - podej­mowały różne działania aż do wybuchu nowej PAPIESKO-CESARSKIEJ WOJNY w 1243.

Szachownica cesarska

Szachownica cesarska to jeden z najpiękniejszych przedstawicieli rodziny liliowatych.

CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - KORONACJA CESARSKA OTTONA I

Na razie wprawdzie ten kontrahent poprzestał na koronie cesarskiej, która została mu uroczyście przyznana w dn. Koronacja cesarska Ottona stworzyła zupełnie nową sytuację na Zachodzie.

Doktryna cesarska- Biznacjum, układ społeczny, kultura.

Doktryna cesarska- Biznacjum, układ społeczny, kultura. Były to związki całkowicie poddane nadzorowi urzędników cesarskich, którzy drobiazgowo ustalali ceny surowców i wyrobów, płace robotników najemnych, zasady i terminy wymiany handlowej.

Gladiatorzy wg M.Granta (pokazy cesarskie)

On i jego zwierzchnik brali rekrutów do widowisk z cesarskich szkół gladiatorskich. 3ważne szkoły cesarskie skupiały się w Rzymie.

GWARDIA CESARSKA

Epopea gwardii cesarskiej zakończyła się pod Waterloo, gdzie do ostatka walczył p.

Gimnastyka lecznicza po cesarskich cięciach i po operacjach ginekologicznych

Po porodzie zakończonym cesarskim cięciem oraz po operacjach brzusznych największy nacisk należy położyć na ćwiczenia pobudzające układ krążenia i oddychania, polegające na głębokim oddychaniu; w połączeniu z energicznymi ruchami rąk i nóg.

Cięcie cesarskie

łagodne cięcie cesarskie - operacja śródotrzewnowa: zwykle otwarcie jamy brzusznej sposobem Joel-Cohena, nacięcie poprzeczne macicy w miejscu luźnego omacicza i poszerzenie ku bokom przez rozsunięcie palcami włókien mięśniowych, wydobycie dziecka, zszycie macicy dwuwarstwowo (szwy ciągłe); nie zszywa się otrzewnej ściennej (mniej nasilone dolegliwości bólowe i ułatwienie głębszego oddychania po operacji), zszycie powięzi i skóry.

Rzymskie zbiory konstytucji cesarskich

Za dominatu ustawy cesarskie spisano w kodeksy: gregoriański, hermogeniański i uznany prawnie teodozjański z 438 roku n.

Dwupierścieniak cesarski

Imperiale oznacza „cesarski" (nazwany tak ze względu na swoją wielkość).

PAPIESKO-CESARSKA WOJNA 1243-1250

--1241) nastąpiła pełna wzajemnych urazów przerwa między wojnami (patrz papiesko--cesarska wojna i228-i24i).

Zarządzenia cesarskie

W Grecji doszło do powstania przeciw władzy cesarskiej.

Orzeł cesarski

Orzeł cesarski żyje w południowo-zachodniej Azji i Afryce Północnej.

Podstawy władzy cesarskiej w starożytnym Rzymie

Kiedy Cezar rozpoczynał wojnę domową, nie miał jeszcze określonych dążeń. Lecz kiedy z wojny wyszedł cało i zwycięsko został panem całego imperium, które leżało u jego stóp.

Cezar zostaje władcą absolutnym po bitwie pod Tapsus, kiedy to senat zalecił mu władzę dyktatorską, jako urząd...

Padlinówka cesarska

Wygląd: długość 0,8-1,2 cm. Tułów i odwłok z metalicznym, zielonym połyskiem.  

Środowisko: antropogeniczne, szczególnie w pobliżu odchodów zwierzęcych i padliny.

Występowanie: znaczna część Europy i Syberii.

Liczebność: pospolita, czasami bardzo liczna.

Rozród: dorosłe padlinówki przebywają...