Celuloza

Celuloza

Czytaj Dalej

Celuloza

- Włókna celulozy nie rozpuszczają się w wodzie i w rozpuszczalnikach organicznych, są także odporne na działanie odczynników chemicznych.

Celuloza - Informacje ogólne

- Włókna celulozy nie rozpuszczają się w wodzie i w rozpuszczalnikach organicznych, są także odporne na działanie odczynników chemicznych.

CELULOZA

Wykorzystywanie celulozy jako odżywczego składnika pokarmowego jest możliwe między innymi w przypadku tzw. , w których przewodzie pokarmowym żyją bakterie zdolne rozkładać celulozę do reszt glukozowych.

PAMIĄTKA Z CELULOZY

Uparte, dramatyczne starania ojca Szczęsnego, aby zdobyć w mieście możliwości życia i pracę w fabryce celulozy, zajmują początek powieści.