Canterbury

Canterbury

Czytaj Dalej

CANTERBURY, Canterbury

Dawna metropolia kat. orazsiedziba prymasa całej Anglii, od 1558 metropolia anglik, i siedzibaprymasa Kościoła -> anglikańskiego; miejsce konferencjiKościołów wspólnoty anglik. (-> Lambeth-Conference).

1. W C. (rzym. Durovernum), będącym do końca VII w.siedzibą królów Kentu, akcję chrystianizacyjną...

ANZELM z CANTERBURY Św. abp.

ur. 1033 w Aosta (Włochy), zm. 21 IV 1109 w Canterbury, Doktor Kościoła (zw. doctor magnificus), filozof, teolog.

I. ŻYCIE - W 1060 wstąpił do benedyktynów w Bec (Normandia), gdzie 1063 został przeorem, a 1078 opatem; 1093 mianowany abpem Canterbury, brał udział 1098 w synodzie w Bari, na którym...

AUGUSTYN z CANTERBURY Św.

zm. 26 V 605 lub 606 w Canterbury, Apostoł Anglii. Był opatem w benedyktyńskim klasztorze św. Andrzeja na Monte Celio w Rzymie; 596 pap. Grzegorz Wielki wysłał A. wraz z 40 zakonnikami do Brytanii celem przeprowadzenia chrystianizacji Anglosasów;

po przybyciu do Prowansji A. zniechęcony pogłoskami o...

BALDWIN z CANTERBURY, Baldvinus Devonius abp.

ur. w Devonshire, zm. 19 XI 1190 w Tyros (Syria), Pisarz łaciński.

Wysłany przez Bartłomieja, bpa Exeter, na studia, po ich ukończeniu był archidiakonem; wstąpił do cystersów w Ford, gdzie wkrótce obrano go opatem; 1180 przyjął wybór na bpa w Worcester, a 1184 został abpem w Canterbury i prymasem...

Anzelm z Canterbury

Główne źródło poznania żywota św. Anzelma to biografia spisana przez mnichaEadmera. Urodził się około 1033 r. w Aoście. Jego ojciec Gondulf był szlachcicemlombardzkim, matka miała na imię Ermenberga. W biografii Eadmera znajdujemyprzekaz o śnie proroczym, który św. Anzelm miał jako dziecko. Wbrewwoli...

Święty Augustyn z Canterbury

łac. Augustus -szczęśliwy, pomyślny; syn Augusta; urodzony w miesiącu Augusta (sierpniu).Św. Augustyn z Canterbury, biskup (+ 604/605). Apostoł Anglii. Będąc opatem benedyktyńskiegoklasztoru św. Andrzeja w Rzymie, został wysłany przez Grzegorza Wielkiego do Brytanii (596). Przybyłtam z czterdziestu...

CANTERBURY

(wym. kanterbry) Miasto w hrabstwie Kent (Brytania), siedziba arcybiskupa kościoła anglikańskiego i prymasa Anglii, przez długi czas duchowy ośrodek kraju. W 597 św. Augustyn przybył z Rzymu, aby nawrócić wyspiarzy, zał. opactwo i został pierwszym arcybiskupem Canterbury.

Katedra, jedna z...

Św. Anzelm z Canterbury

POGLĄDY. 1. WIARA i ROZUM. Na stosunek wiary i rozumu, Pisma i dialektyki Anzelm sformułował pogląd, który stał się miarodajny dla filozofii średniowiecznej. Według niego „chrześcijanin powinien przez wiarę dojść do zrozumienia, a nie przez zrozumienie do wiary". „Pragnę w jakikolwiek sposób zrozumieć prawdę Bożą, w którą wierzy i którą kocha serce moje; nie po to bowiem chcę rozumieć, abym wierzył, lecz wierzę, aby rozumieć". Nie był to czysty fideizm, ani ...

Anzelm z Canterbury - Wiara i rozum

Omawianie doktryny opata Bec rozpoczniemy od przedstawienia problemuwzajemnego stosunku rozumu i wiary. Choć mają tu pewien wpływ poglądyLanfranka, to jednak rozważania Anzelma są mocno przesiąknięte duchemśw. Augustyna, którego stanowisko rozwija i poszerza. Właściwym i zasadniczymsensem refleksji...

Anzelm z Canterbury - Prawdy

Ten problem jest rozpatrywany w dialogu De veritate. Pojawia się t am zasadniczepytanie, na czym polega prawda. Anzelm uważa, że prawdziwe lub fałszywesą zdania, zatem należy od nich rozpocząć wszelkie rozważania. Prawdziwośćzdania polega na pewnej zgodzie, zgodności (rectitudo). Jest to dla...

Anzelm z Canterbury - Bóg

Problem Boga jest rozpatrywany przez Anzelma na różne sposoby w dwóchdziełach w Monologionie i Proslogionie.

Monologion (czyli Soliloąuium) stanowi streszczenie wykładów Anzelmaw Bec. Pisane było na prośbę głęboko wierzących zakonników i w dużej mierzejest zależne od dzieła 0 Trójcy Augustyna, którego...

Anzelm z Canterbury - Świat

Boża aseitas oznacza, że istota Boga istnieje w sposób absolutnie konieczny, tzn.taki, że nie może nie istnieć, i dlatego nie ma potrzeby podawać żadnego argumentu.Istota Boga jest więc identyczna z Jego istnieniem, i tylko na grunciechrześcijańskim, gdzie Bóg identyfikuje się z b y t em (Ego sum, qui...

Naśladowcy Anzelma z Canterbury

Aby ująć całość twórczości filozoficznej XII w., musimy jeszcze omówić: zbliżonedo filozofii i teologii koncepcje prawnicze, szkołę św. Wiktora, filozofięmistyczną, prądy heterodoksyjne w stosunku do myśli katolickiej, panteizm,materializm, filozofię bizantyńską, arabską, żydowską. Przedtem...

Naśladowcy Anzelma z Canterbury - Szkoła w Laon

Znamy tę szkołę, której sława ściągała nawet uczniów z krajów słowiańskich. Jejtwórcami byli Anzelm z Laon i j e go brat Radulf. Anzelm urodzony około 1050 r.,studiował w Bec pod kierunkiem św. Anzelma. Z czasem zyskał wielką sławę,nazywano go: Anselmus Laudunensis albo Scholasticus, Magister...

Naśladowcy Anzelma z Canterbury - Uczniowie Abelarda

Na wzgórzu św. Genowefy w Paryżu w schola artium po Abelardzie uczył dialektykiRobert z Melun. Z pochodzenia Anglik urodził się pod koniec XI w.Około 1110 r. studiował we Francji u Hugona ze Św. Wiktora i może u Abelarda.Wykładał Topiki. Jan z Salisbury mówi o nim, że był bystry, zwięzły i uprzejmyw...

Naśladowcy Anzelma z Canterbury - Piotr Lombard

Obecnie zapoznamy się z autorem sentencji par excellence, znanym jako MagisterSententiarum, Piotrem Lombardem. Według legendy średniowiecznejtrzej najbardziej wpływowi autorzy dwunastowieczni byli zrodzeni z jednejmatki: Piotr Lombard, Piotr Comestor i Gracjan. Piotr Lombard urodził sięokoło 1100 r. w...

Naśladowcy Anzelma z Canterbury - Następcy Lombarda

Zrazu metoda Lombarda spotkała się z dużą opozycją, głównym jej przeciwnikiembył Jan z Kornwalii (Carnubiensis), uczeń Lombarda w Paryżu. Napisał Eulogium- ważne jako źródło do poznania historii życia umysłowego XII w. Nastrójnieprzychylny utrzymywał się jednak krótko i już w XII w. pojawiają...