Być wolnym

Czytaj Dalej

Słówka - dni wolne

  Die Ferien – wakacje ( wolne) Die Sommerferien – wakacje Wann sind die Sommerferien in Polen?

Triumf wolnej myśli w epoce polskiego oświecenia

By korzystać z posiadanego rozumu, trzeba być wolnym - to warunek konieczny, dlatego ważnym hasłem epoki jest żądanie wolności. Występują przeciw wolnej elekcji, liberum veto, bronią mieszczan i chłopów.

Czy literatura może być SUMIENIEM ludzkości?

Literackie obrazy okrucieństwa WOJNY w literaturze dawnej i współczesnej.

 

Z obrazami wojny możemy się spotkać w wielu utworach literackich różnych epok, od starożytności aż po czasy współzesne. Związane jest to z tym, że wojny toczyły się od najdawniejszych czasów, zaś literatura była jak gdyby...

Udowodnij na podstawie znanych ci utworów, że poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi

Nie wolno im myśleć o własnych interesach, powinni mieć na uwadze dobro ogółu.

„Byc człowiekiem – to być odpowiedzialnym”. Ustosunkuj się do podanej tezy, wykorzystując znane utwory literackie i własne przemyślenia. 

„Byc człowiekiem – to być odpowiedzialnym”. Ustosunkuj się do podanej tezy, wykorzystując znane utwory literackie i własne przemyślenia. 

Aby w sposób krytyczny móc ustosunkować się do tezy: „Być człowiekiem – to być odpowiedzialnym”, należy najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, cóż owo...

"Być czy mieć?" - rozważania na temat kondycji współczesnego człowieka końca XX wieku.

Dlaczego by nie można posiadać innych ludzi (patrz: niewolnictwo), posiadać władzy nad nimi (czyt. Gdzie więc wolność wypowiadania się, i dostępu do informacji.

"JEST SIĘ TAKIM JAK MIEJSCE, W KTÓRYM SIĘ JEST"CZŁOWIEK ZDETERMINOWANY CZY WOLNY W LITERATURZE XX WIEKU ?

- zdaje się pytać Bułhakow i od razu udziela odpowiedzi, według którejwolnymi jesteśmy wtedy, kiedy ofiarowujemy wolność innym, myślimy o nich, tak jakMałgorzata o biednej Fridzie.

W jakie wady Polaków wymierzony był krytycyzm satyr I. Krasickiego?

Ignacy Krasicki, najwybitniejszy z pisarzy polskiego oświecenia, był równocześnie działaczem kulturalnym, publicystą, krytykiem literackim i teatralnym. Był wszechstronnie wykształconym erudytą, miał talent literacki i niepospolitą inteligencję. Od najmłodszych lat przeznaczony do stanu duchownego...

"Być czy mieć?" - rozważania na temat kondycji współczesnego człowieka końca XX wieku.

Dlaczego by nie można posiadać innych ludzi (patrz: niewolnictwo), posiadać władzy nad nimi (czyt. Gdzie więc wolność wypowiadania się, i dostępu do informacji.

„Być człowiekiem – to być odpowiedzialnym”. Ustosunkuj się do podanej tezy, wykorzystując znane utwory literackie i własne przemyślenia.

Aby w sposób krytyczny móc ustosunkować się do tezy: „Być człowiekiem – to być odpowiedzialnym”, należy najpierw od powiedzieć sobie na pytanie, cóż owo człowieczeństwo oznacza. Znaczenie słowa „człowiek” rozpatrywać można w dwóch płaszczyznach: biologicznej i filozoficzno–teologicznej. Z...

CZŁOWIEK - ISTOTA ZDETERMINOWANA CZY WOLNA? ROZWAŻ TEN PROBLEM POPRZEZ WYBRANE UTWORY LITERATURY POLSKIEJ I OBCEJ.

Życie Henrysia zostało więc zdeterminowane przez wojnę, ale on skorzystał z tej małej możliwości wyboru, która mu pozostała, z tej odrobiny wolności. Jemu udało się to i tu okazał się człowiekiem wolnym.

Czy literatura może być sumieniem ludzkości?

Zarzucił nawet literaturze minionych epok, że nie dość wyraźnie ukazywała prawdę o istniejącym świecie, krzywdę ludzką, niewolnictwo i cierpienie.

Każda epoka tworzy bohaterów na miarę swoich czasów. Antyk stworzył Achillesa, średniowiecze Rolanda. Kim był bohater XIX wieku?

  Postacie literackie XIX wieku to przede wszystkim ludzie walczący o wolność kraju i poświęcający życie tej sprawie.

„Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem , nikt na świecie nie jest od niej wolny” - uczyń te słowa mottem do literatury wojny i okupacji

Wszystkim można przyporządkować jedno motto , które można dopasować do całych utworów , jak i poszczególnych bohaterów: „Każdy nosi w sobie dżumę , nikt bowiem , nikt na świecie nie jest od niej wolny”.

Udowodnij na podstawie znanych ci utworów, że poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi

Nie wolno im myśleć o własnych interesach, powinni mieć na uwadze dobro ogółu.

I śmiech niekiedy może być nauką ... Udowodnij, że Krasicki jest klasykiem

Bardzo skutecznym sposobem paraliżowania systemu władzy było liberum veto, uznawane przez znaczną część szlachty za potwierdzenie ich wolności. Jedne, te urodzone na wolności, znają ją i tęsknią do niej, a młodsze, urodzone już w klatce, nie wiedzą nawet, co to jest wolność.

I śmiech niekiedy może być nauką ... Udowodnij, że Krasicki jest klasykiem

Bardzo skutecznym sposobem paraliżowania systemu władzy było liberum veto, uznawane przez znaczną część szlachty za potwierdzenie ich wolności. Jedne, te urodzone na wolności, znają ją i tęsknią do niej, a młodsze, urodzone już w klatce, nie wiedzą nawet, co to jest wolność.

„Zeby byc dobrym, okrutnym byc musze” – powiedzial Hamlet.

Fiodor Dostojewski autor "Zbrodni i kary" w swoich dzielach ukazuje duchowe rozterki i poszukiwania zyciowe swoich bohaterów. Sensa-cyjno-kryminalne fabuly jego powiesci sluza przede wszystkim do ukazania zlozonosci ludzkiej psychiki.

Glównym bohaterem jest Rodion Raskolnikow, student prawa. Znajduje sie on w...

Jaka powinna być informacja

aktualna - dotyczy tego odcinka rzeczywistości, który jest właśnie opisywany,

dokładna - powinna być podana w takiej postaci, aby mogła być użytecznie wykorzystana,

pełna - wszechstronnie opisuje stan faktyczny, nie ogranicza się do opisu fragmentu rzeczywistości. Informacja pełna...