Business

Czytaj Dalej

Business Plan for a bookstore - in English

If business runs well, we will also consider moving to a bigger building in the future. For the next coming two years at least, we will focus on opening the business, getting well known by customers, covering the costs, and getting used to the business ourselves.

What should business women wear?

Although sometimes it is good to know what clothes are expected to be worn by business women. To sum up a modern business woman should wear comfortable and smart clothes, which make her look competent and qualified.

The role of loyalty cards in irish grocery business

” In this essay I would like talk about role of loyalty cards in Irish Grocery Business. Loyalty cards in Irish business have recently come in the 1993 to the potential offered by a good loyalty card scheme.

B2B (Business to Business)

B2B (Business to Business) - internetowy model p wadzenia biznesu i transakcji między przedsiębiorstwami Internetowa oferta B2B dla małych i średnich firm zwykle obejmuje wiadomości prezentowane on-line na firmowych portalach zaopatrzeniowych, informacyjnych bądź wyrób gotowych - z przygotowanymi linkami do zawierania transakcji handlowych.

Portal Business Intelligence

Charakterystyka Portal Business Inteligence jest to miejsce integracji różnorodnych zasobów wiedzy takich jak aplikacje, informacje oraz uslugi WWW. Nowoczesne portale są połączeniem idei Business Intelligence, pracy zespołowej, podejmowania decyzji oraz zarządzania treścią.

Sieć Business Intelligence

Charakterystyka Przypuszcza się, iż dalszy rozwój systemów Business Inteligence będzie zmierzał w kierunku Sieci Business Intelligence.

“Many believe that environment degradation of the planet is the most seriously crisis now facing human kind. What do you think? Should business and industry be concerned about “green issues”?

Should business and industry be concerned about “green issues”? Aleksandra Kurdziel Course -Business World is changed rapidly.

Business Process Reengineering (BPR)

  Business Process Reengineering (BPR) - jedna z najnowocześniejszych metod usprawniania organizacji i zarządzania polegająca na radykalnym przeprojektowaniu procesów w przedsiębiorstwie  w celu poprawy osiąganych wyników (koszty, jakość).

RODZAJE FRANCHISINGU - Business format franchising

W przypadku business format franchising (franchising koncepcji działalności) franchisobiorca korzysta nie tylko z produktów i oznaczeń handlowych franchisodawcy, ale z kompletnej koncepcji prowadzenia działalności gospodarczej opracowanej przez franchisobiorcę zawierającej zazwyczaj plan marketingowy, podręcznik operacyjny, standardy operacyjne i procedury kontroli jakości (np.

Business intelligence

Charakterystyka Business Intelligence (Inteligentne Systemy Wspomagania Biznesu)należą do grupy systemów informacyjno - decyzyjnych.

Business Process Reengineering

Business Process Reengineering Na tle syntetycznej charakterystyki metody BPR dość przejrzyście rysuje się jej rodowód.

B2C (Business to Consumer)

B2C (Business to Consumer) - internetowe relacje | legające na zawieraniu transakcji bezpośrednio między klientem a przedsiębiorstwem prowadzącym handel detaliczny przez Internet, kojarzone najczęściej z zakupem towarów i indywidualną dystrybucją produktów za pośrednictwem wirtualnych sklepów sieci globalnej.

COBOL (Common Business Oriented Language)

COBOL (Common Business Oriented Language) - język programowania wysokiego poziomu z początku lat sześćdziesiątych, używany głównie do przetwarzania danych środowiska ekonomicznego i różnorodnych baz danych, prowadzonych na dużych komputerach mainframe.

Should business women get married?

Businesswoman is a normal person like all of us and if she wants to get married she can do it. I think that businesswoman should get married because every human being wants to have family, children, to have somebody when she will be old.

Business Process Outsourcing

Charakterystyka

Zgodnie ujęciem przedstawionym przez P. Bendora - Samuela 2004 zastosowanie BPO ma umożliwić zwiększanie wartości przedsiębiorstwa - zleceniodawcy dla udziałowców. Zastosowanie takiego typu outsourcingu związane jest z przekazaniem usługodawcy pewnego wyodrębnionego procesu oraz z...

BPR - Business Process Reenginereering

Na tle syntetycznej charakterystyki metody BPR dość przejrzyście rysuje się jej rodowód. W latach 60. w skali światowej podobnie jak dzisiaj BPR- była modna VA (Value Analysis). Z analizy wartości procesów czerpie właśnie reengineering orientacje na aktualne potrzeby klientów, jako podstawowe założenia oraz postulat redukcji zbędnych kosztów. W latach 70. częściowo właśnie za sprawą VA, rozwinęła się cala ”rodzina” metod inwestycyjnych, opartych na myśleniu ...

International Business

Let’s suppose that Illinois economy is block from the rest of the world. And people that are working in Illinois are corn farmers or oil producers. Also, let’s suppose there are two hundred labor hours. And lastly, there is only labor and it takes one hour to produce a barrel of oil or a bushel of corn. If people in Illinois will take all two hundred hours to produce oil, they will have only two hundred barrels of oil and zero bushels of corn. And if they will switch their goods’ ...

Obserwując świat, widzimy który z trendów zachowań konsumenckich ma wielki wpływ na business dzisiaj i w najbliższym czasie

Obecnie żyjemy w czasach, w których najbardziej znaczącą postacią jest konsument, a konsumpcja jest domeną współczesnej cywilizacji. Jest ona coraz bardziej złożona, skomplikowana i obejmuje dziedziny życia, które do tej pory były wolne od jej wpływu, jak: rodzina, religia, sztuka, czas wolny, informacja. Jednak w momencie pojawienia się przesadnej konsumpcji następuje moment, w którym dochodzi do marnotrawstwa dóbr, pracy, zasobów naturalnych oraz dochodzi do degradacji ...

Business letter

Dear Sir or Madam, We confirm the receipt of laboratory glass within the confines of our order from 5 December 2007 No.345. We are sorry to inform you that there are some discrepancies between the order and your despatch. We are placing the quantity claim for the goods specified below. However, on checking the goods, we found that you have delivered 250 pieces instead of the 100 of positions number 1 and 100 pieces instead of 250 of positions number 2 which were ordered. On fate ...