Bulla De salute animarum

Egzekutorem bulli był biskup warmiński Joseph Hohenzollern. W sprawach, których nie objęła bulla, Kościół podlegał prawu krajowemu.

Bulla Unam sanctam

Teologiczna treść bulli nie była nowością. Jej głównateza pochodziła od Tomasza z Akwinu, większość poglądów opublikował nieco wcześniej augustianin Idzi Rzymski w rozprawie De ecclesiastica potestate, ale nie on był redaktorem bulli.

BULLA Z R. 1136

BULLA Z R. 1136, bulla protekcyjna papieża Innocentego II,zatwierdzająca posiadłości arcybiskupstwa gnieźnieńskiego,W tekście łac. ROZWADOWSKI Bulla zr.

BULLA

Bulla gnieźnieńska, zwana niekiedy Złotą bullą języka polskiego, bulla papieska z 1136, spisana po łacinie, zawiera około czterystu polskich nazw miejscowych i osobowych, dlatego stanowi bezcenny, najdawniejszy zabytek języka polskiego, pozwalający na ścisłe odtworzenie systemu dźwiękowego polszczyzny XII w.

Pasquier Quesnel, Fènelon i bulla Unigenitus

Bulla Unigenitus Dei Filius (1713) potępiła 101 zdań z dzieła Quesnela Reflexions morales sur le NouveauTestament.

Polityka Karola IV. Złota Bulla

 

Poza elektorami duchownymi i ojcem Janem Luksemburskim, również książę saski wziął udział w elekcji. Jednak nowy elekt nie znalazł szerszego poparcia. Ponieważ żadne z większych miast nadreńskich nie chciało otworzyć mu bram, Karol musiał koronować się w Bonn. Wkrótce potem opuścił...

BULLA

(łac. pieczęć), Uroczyste pismo pap. w języku łac,sporządzone na pergaminie i zaopatrzone w pieczęć (stąd nazwa).

Terminem b. oznaczano początkowo, za Rzymianami, samą pieczęć. Zwyczaj przywieszania pieczęci metalowej (zwł. ołowianej)do dokumentów pap., przejęty z Bizancjum, datuje się...

BULLA in COENA DOMINI

W formę bulli do odczytywania (Consueverunt)ujął je 1511 pap.

Bulla

1) w staroż. Rzymie medal zawieszany naszyi dzieciom i młodzieży; nosili ją także triumfatorzyw czasie uroczystości triumfalnych, kobiety z domówcesarskich.

B. zwykle okrągła, składała się zdwóch złączonych uchwytem płytek, między którymiumieszczano czasem amulet; wykonywano je zezłota (b. aurea)...