Bułgarzy

Bułgarzy

Czytaj Dalej

Bułgarzy i ich pierwsze carstwo

 

Bułgarzy pierwotni byli ludem tureckim, który w V w. znalazł się nad Morzem Kaspijskim.

I: Część ich skierowała się wówczas nad średnią Wołgę, gdzie założyli silny chanat ze stolicą w Bulgar, kwitnący aż do zniszczenia przez Tatarów w XIII w.

II: Inna grupa koczowała nad...

Wojny Cesarstwa Rzymskiego ze Słowianami, Awarami i Bułgarami

 

Słowianie i Awarowie

O ile utrzymanie posiadłości w na zachodzie wiązało się z prestiżem, to obrona wschodnich prowincji europejskich była walką o przetrwanie cesarstwa. Od poł. VI w. cesarstwo musiało stawić tam czoła naporowi plemion Słowiańskich, którzy w ślad za Germanami szukali...

BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - CHRYSTIANIZACJA BUŁGARÓW

 

W tym samym czasie Ludwik Niemiecki w poszukiwaniu sojuszników, mogących go wspomóc w walce z Państwem Wielkomorawskim, sprzymierzył się z Bułgarami. Miało to doniosłe znaczenie dla dalszych losów Bułgarii, znalazła się ona bowiem między wrogo nastrojonym dla siebie Bizancjum i Wielkimi Morawami.

Pod...

ALEKSY zw. Bułgarem

Łac. bp Kijowa, zm. 1225 (?) w Bułgarii. Z braku źródeł hist, postać mało znana na tle ówczesnych wydarzeń;

prawdopodobnie konsekrowany w Rzymie przez pap. Benedykta VIII (1012-24) na prośbę Bolesława Chrobrego, który osadził go 1021 na stolicy biskupiej w Kijowie po zdobyciu miasta; wg innego źródła...

Chrystianizacja Bułgarów

Kościół na Wschodzie, leczący rany po walce o cześć obrazów, zajął się misjami, lecz mniej z własnejinicjatywy, a bardziej z racji zewnętrznych.

Do chrystianizacji Bułgarii przyczyniły się polityczne niepowodzenia (865-866) chana Borysa (852-889)w walce z Bizancjum. Prowadząc układy pokojowe z...