Brzeg Dolny

Brzeg Dolny

Czytaj Dalej

Brzeg dolny płuca

Brzeg dolny (margo injerior) jest ostry oraz cienki na wypukłości półksiężyca podstawy, gdzie oddziela powierzchnię przeponową od żebrowej i wnika do zachyłka żebrowo-przeponowego.

SZCZECIN, m. i twierdza na lewym brzegu dolnej Odry

W 1806 broniony przez silny garnizon prus. (5,5 tys. żoł.). 30 X 1806 dotarł tu franc. gen. Lasalle z bryg. lekkiej jazdy (5 i 7 p. huz.). Mając zaledwie 700 kawalerzystów i 1 jaszczyk amunicyjny, wezwał prus. kmdt. do złożenia broni i po kilku godzinach doprowadził do kapitulacji.

Po zawarciu...

Ten świat (z tomu Na brzegu rzeki 1994)

Próba poszukiwania sensu w świecie bez sensu prowadzi Miłosza w kierunku przewrotnej konkluzji: dzieje ludzkości były pomyłką Bo­ga, „tylko nieporozumieniem”. Pomysł ten próbuje Miłosz potrakto­wać z całą powagą i dosłownością – oto cofa się taśmę życia i każdy człowiek, zwierzę, roślina...

Scharakteryzuj zmiany ukształtowania miednicy, kończyn dolnych i stopy w procesie posturogenezy

Proste kończyny dolne występują u dzieci w 7 roku życia. Początki chodzenia i coraz większe obciążenia kończyn dolnych stają się ważnym czynnikiem kształtującym stopę dziecka.

Dolny Śląsk - Informacje ogólne

Znaczacymi centrami przemyslowymi sa równiez miasta: Swidnica, Walbrzych, Bielawa, Jelenia Góra, Bogatynia, Brzeg Dolny.

Choroby wzroku - ZAPALENIE BRZEGÓW POWIEK

Najczęstszą chorobą powiek jest zapalenie ich brzegów,łączące się często z zapaleniem spojówek. Odjawy są bardzo charakterystyczne:brzeg powieki jest zaczerwieniony,tworzą się łuski i owrzodzenia u nasady rzęs.

Zagrożenia ekologiczne na Dolnym Śląsku

Występowanie w kraju regionów o znacznym stopniu emisji zanieczyszczeń do środowiska stwarza realne zagrożenie dla zdrowia ludzi tam zamieszkujących. Jednym z takich regionów jest Legnickie Zagłębie Miedziowe (LZM).

Emisja różnego rodzaju ksenobiotyków, w tym metali ciężkich, przez przemysł wydobywczy...

JAKA JEST DOLNA I GÓRNA GRANICA STAWKI DZIENNEJ KARY GRZYWNY I CZY KODEKS KARNY MA OD TEJ REGUŁY JAKIEŚ WYJĄTKI?

Kodeks Karny w art. 33 przewiduje grzywnę w stawkach dziennych, grzywnę wymierza się w stawkach dziennych w granicach od 10 do 360 stawek. Wysokość pojedynczej stawki dziennej ustalona została w granicach od 10 zł do 2000zł.

Wyjątek odnośnie grzywny w stawkach dziennych opisany w art. 77 KK, zawieszając...

Kończyna dolna

Kończynę dolną dzielimy na okolice (regiones): m iedn iczą (co.rae*). pośladkową (glutealis). podpachwinową (subinguinalis* ). krętarzową Urochanterica'), uda przednią, tylną, przyśrodkową i boczną (femoralis ant., post., med. et lat.), kolana przednią i tylną (genus ant. et post.), goleni...

Ruchy w dolnym stawie głowy

Mechanizm dolnego stawu głowy, składający się z ruchu obrotowego dokoła osi podłużnej zęba z rówrnoczesnvm ruchem wzdłuż tej osi, stanowi więc ruch śrubowy. Poza ruchami obrotowymi w dolnym stawie odbywają się bardzo nieznaczne ruchy zgięcia głowy do przodu i do tyłu.

Brzegi kości czołowej

tworząc szew wieńcowy (sutura coronalis) Krótki brzeg boczny powierzchni skroniowej łuski łączy się obustronnie z brzegiem czołowym skrzydła większego kości klinowej w szwie k 1 inowo-czołowym (sutura sphenofrontalis) Ograniczenie dolne łuski jest utworzone pośrodku przez część nosową kości czołowej, bocznie zaś obustronnie przez brzeg nadoczodołowy: brzeg ten dalej przechodzi w wyrostek jarzmowy.

Ściana dolna czaszki

W kącie przyśrodkowym z przodu znajduje się górny otwór kanału nosowo-łzowego, który biegnie do jamy nosowej, a nieco bocznie leży małe wTgłębienie dla przyczepu mięśnia skośnego dolnego gałki ocznej.

Przewód nosowy dolny

Przewód nosowy dolny (meatus nasi inferior), położony między dolną i boczną ścianą jamy nosowej a małżowiną nosową dolną, jest najdłuższy i najobszerniejszy.

Rozwój kości kończyny dolnej

Wszystkie kości kończyny dolnej kostnieją na podłożu chrzęstnym, przy czym kostnienie trzonów kości długich rozpoczyna się ochrzęstnie, innych składników — śródchrzęst-nie.

Gałąź dolna kości łonowej

Do powierzchni zewnętrznej gałęzi w pobliżu jej brzegu przyśrodkowego przyczepiają się mięśnie: smukły, przywodzieiel krótki i przywodzieiel wielki, dalej zaś na tej samej powierzchni część zasłaniacza zewnętrznego.

Mięsień zębaty tylny dolny

serratus posterior inferior) leży w dolnej części grzbietu, przykryty m. Włókna biegną równolegle i skośnie w kierunku bocznym oraz ku górze i przyczepiają się czterema pasmami mięśniowymi na brzegu dolnym dziewiątego do dwunastego żebra.

Mięsień skośny dolny głowy

skośny dolny głowy (ra.

Mięsień obniżacz wargi dolnej

Mięsień ten rozpoczyna się na brzegu dolnym żuchwy, powyżej przyczepu m. Brzegi przyśrodkowe mięśni obu stron ograniczają trójkąt podstawą skierowany ku dołowi, w którym rozpoczynają się mm.

Mięśnie przysieczne wargi górnej i dolnej

przysieczne wargi górnej i dolnej (mm.

MIĘŚNIE KOŃCZYNY DOLNEJ

Uwzględniając ten sam podział topograficzny, który stosowaliśmy przy opisie mięśni kończyny górnej, dzielimy umięśnienie kończyny dolnej na mięśnie obręczy kończyny dolnej, uda, goleni i stopy.