Brytania

Brytania

Czytaj Dalej

Polityka Wielkiej Brytanii wobec problemów europejskich i światowych w XIX w.

diamentów w Oranii dało początek tendencjom zaborczym Wielkiej Brytanii w stosunku do republik burskich. Imperium kolonialne Wielkiej Brytanii wzrosło w drugiej połowie XIX w.

Porównanie systemu oświaty w Polsce i w Wielkiej Brytanii

Podobnie też było w Wielkiej Brytanii, która aż do rządów Henryka VIII, kiedy to Wielka Brytania uwolniła się spod rządów papieskich i stała się prawosławna i uniezależniła się od Watykanu.

Rewolucja przemysłowa w Wielkiej Brytanii

Kiedy się jlczynał, Wielka Brytania miała poniżej 6 milionów obywateli, jednak do 1851 roku ta liczba zwiększyła się do 21 mln i tempo przyrostu nie malało.

Bitwa o Wielką Brytanię

Wprawdzie Niemcy zdołali zburzyć ponad milion domów, ale lotnictwu Gringa nie udało się zadać poważniejszych strat przemysłowi Wielkiej Brytanii.

Dlaczego Wielka Brytania nie weszła do strefy euro ?

Pozycja giełdy London Stock Exchange, która jest jedna z trzech największych na świecie i największa w Europie, a także obawy przed nadmiernym federalizmem i podejmowaniem istotnych dla Brytyjczyków decyzji poza Wielka Brytania są kolejnymi argumentami zwolenników euro przemawiającymi za niewstępowaniem do eurolandu W Wielkiej Brytanii jest bardzo silna tradycja eurosceptycyzmu.

System (mieszany) parlamentarno-gabinetowy Wielkiej Brytanii

Od 1536 Walia w Królestwie Anglii, od 1707 Szkocja i Anglia tworzą Wielka Brytanię, od 1800 Irlandia Północna i Wielka Brytania tworzą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii jest państwem o demokratycznym charakterze nie posiadającym pisanej konstytucji.

Wielka Brytania - Klimat

Wysokości sezonowych temperatur wskazują na to, że w Wielkiej Brytanii panuje klimat mordki, odznaczający się małą amplitudą temperatur pomiędzy latem i zimą oraz występują tam częste opady ( niemal codziennie).

Wielka Brytania w latach 90.

Koncesje na rzecz Wielkiej Brytanii (między innymi nie przystąpienie do wspólnoty walutowej wywalczone przez Johna Majora niepokoiły niektórych posłów prounijnych, lecz wkrótce jeszcze ze silniejsza opozycja wytworzyła po stroifię tzw.

Wielka Brytania w II wojnie światowej

Brytania miała też duży udział w obronie Grecji na przełomie 1940/41. Brytanii byli obecni przy podpisywaniu przez Niemcy aktu bezwarunkowej kapitulacji w Reims (7 V) i w Karlhorst koło Berlina (9 V 1945).

USA i Wielka Brytania wobec sprawy polskiej w czasie II wojny światowej

Brytania) Anglicy bez zastrzeżeń wydali komunistycznym władzom polską flotę handlową, kilka mln $ w gotówce i na kontach bankowych - odebranych rządowi emigracyjnemu i wywiezione z kraju w 1939 zapasy złota Banku Polskiego, które Bierut oddał Stalinowi jako zapłatę za „radzieckie dostawy” dla LWP.

Wielka Brytania w latach 1815 - 1846

Ruch robotniczy w Wielkiej Brytanii: + reprezentował go John Dorethy i Robert Owen + Owen dążył do zniesienia własności prywatnej, drogę do tego upatrywał, nie w rewolucji, ale w tworzeniu przez robotników organizacji + Owen był prekursorem brytyjskiego ruchu syndykalistycznego + 1833 – Owen zakłada Ogólnokrajowy Związek Związków Zawodowych, inaczej zwany Unią, wysuwał on postulaty ośmiogodzinnego dnia pracy, głosowania powszechnego i corocznych ...

WIELKA BRYTANIA 1939-45

Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii zostały utworzone po uchwa­leniu przez parlament brytyjski 22 sierpnia 1940 r. Zalążkiem Polskiem Marynarki Wo­jennej w Wielkiej Brytanii były 3 ni­szczyciele (Błyskawica, BurzaGrom), które dotarły do tego państwa1 września 1939 r.

Wielka Brytania - Przemysł

Dodać można także przemysł motoryzacyjny, który napędzał gospodarkę Wielkiej Brytanii.

Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - STOSUNKI NIEMCY - WIELKA BRYTANIA

Wielka Brytania postanowiła zerwać dotychczasową politykę „wspaniałego odosobnienia” i zwróciła się do Niemiec z propozycją zacieśnienia współpracy. penetracja Turcji przez imperializm niemiecki → co było sprzeczne z interesami Wielkiej Brytanii

Bitwa o Wielką Brytanie

Jedynym zagrożeniem w tym rejonie była Wielka Brytania, odzielona od Francji kanałem La Manche.

Wielka Brytania

Anglia jest złożona z 46 hrabstw , Walia z 8 hrabstw, Szkocja z 12 regionów , Irlandia Północna z 26 dystryktów , ponadto w skład Wielkiej Brytanii wchodzą dwa obszary autonomiczne : Wyspy Normandzkie i Wyspa Man .

Parki narodowe w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii, poza parkami narodowymi istnieją również rezerwaty przyrody; ponad 4000 miejsc o specjalnym zna­czeniu naukowym (Sites of Special Scientific Interest -SSSI) i 105 chronionych terenów pod­mokłych wpisanych na listę Ramsar.

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - PODBÓJ BRYTANII PRZEZ NORMANÓW FRANCUSKICH

Edward po swym powrocie do Brytanii otaczał się chętnie przybyszami z kontynentu, budząc tym niezadowolenie miejscowych możnych. W przekonaniu, że ma już za sobą wszelkie trudności, pozostawił w Brytanii słabe garnizony, sam zaś z większością armii powrócił na kontynent.

Wielka Brytania w latach 1846 - 1849

Wielka Brytania uniknęła rewolucji, ale liczba aresztowanych dorównywała takiej samej liczbie w innych krajach europejskich.

Władza wykonawcza w Wielkiej Brytanii

W różny sposób kształtowała się historia związków czterech państw tworzących dzisiaj Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.